نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 92
عنوان به فارسی: میزان فراوانی و گزارش¬دهی موارد آسیب‌دیدگی با اجسام نوک تیز و برنده تیم جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1391

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 54 تا صفحه: 61      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: متخصصین جراحی یکی از گروه¬هایی هستند که در معرض آسیب ناشی از اجسام نوک تیز و برنده در محل کار قرار دارند. این پژوهش با هدف تعیین میزان فراوانی و گزارش دهی موارد آسیب‌دیدگی با اجسام تیز و برنده در 6 ماهه اول سال 1391 در جراحان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گرفت. مـواد و روش‌ها: در مطالعـه‌ای مقطعی از نوع توصیفی - تحلیـلی، 29 جراح به روش سرشمـاری وارد مطالعه شدند. جهت جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه روا و پایا استفاده شد. داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی و استنباطی (مجذور کای و من ویتنی یو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: از 29 جراح تحت مطالعه، 5 مورد (2/17%) در طی 6 ماه دچار آسیب‌دیدگی با اجسام تیز و برنده شده بودند که از میان آن‌ها فقط یک نفر (20%) دستوالعمل مربوط به گزارش¬دهی و پیگیری درمان‌ها را انجام داده بود. شایعترین وسیله آسیب¬زا، سوزن بخیه (60%) بود. بین آسیب‌دیدگی و متغیرهای جنس (003/0=P ,612/5X2= )، تعداد بیماران (016/0=P ,40/2Z=) و ساعات کار در روز (004/0=P ,85/2Z=) در دو گروه آسیب‌دیده و آسیب ندیده، اختلاف آماری معناداری یافت شد. نتیجه‌گیـری: با عنایت به فراوانی نسبتاً زیاد آسیب‌دیدگی با اجسام تیز و برنده در متخصصین جراحی و گزارش اندک آن‌ها، پیشنهاد می‌شود دستورالعمل آسیب‌دیدگی در اتاق عمل را به صورت کامل رعایت شود. همچنین از ابزارهای جراحی ایمن و کم خطرتر برای جراحی استفاده گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراح، آسیب‌، سوزن


نویسندگان این مقاله:
علیرضا خاتونینویسنده اصلی
علیرضا عبدینویسنده فرعیA_abdi61@yahoo.com
کامران وفایینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور