نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 92
عنوان به فارسی: بررسی ویژگی¬‌های اپیدمیولوژیک تروماهای نافذ و غیرنافذ قفسه سینه در سال¬های 1387 و 1388 در بیماران بستری در بیمارستان بعثت همدان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 62 تا صفحه: 69      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تروما شایعترین علت فوت در سه دهه اول زندگی به شمار می¬رود. ترومای قفسه سینه، 10 تا 30% انواع تروماها را به خود اختصاص داده و مسئول بیش از 25% موارد مرگ و میر در بیماران ترومایی می¬باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی¬‌های اپیدمیولوژیک تروماهای قفسه سینه در سال¬های 1387 و 1388 در بیماران بستری در بیمارستان بعثت همدان انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی و گذشته¬نگر پرونده تمام بیماران مبتلا به ترومای قفسه سینه که به بیمارستان بعثت همدان طی سال¬های 1387و 1388 مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات بر اساس استخراج آنها از پرونده و ثبت داده¬ها در فرم جمع¬آوری داده¬ها بود. یافته‌ها: در مطالعه حاضر در مجموع پرونده 568 بیمار مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سنی این بیماران 58/17±70/36، با کمترین سن 5 سال و بیشترین سن 98 سال بود. بیشتر این بیماران مرد (3/87%) بودند. اکثریت جمعیت مورد مطالعه (8/76%) ساکن شهر بودند. 5/68% بیماران متأهل بودند، 7/40% بیماران سیگاری و 8/8% مواد مخدر مصرف می¬کردند. تنها یک بیمار (2/0%) الکل مصرف می¬کرد. نوع تروما در 5/59% موارد غیر نافذ بود. در بیشتر موارد علت آسیب تصادف با وسیله نقلیه موتوری بود (8/43%). 6/5% بیماران فوت کرده بودند. میانگین سنی بیماران فوت شده (66/22 ±53/61 سال) به طور معنی¬داری بالاتر از سایر بیماران (10/16±30/35 سال) بود (000/0P =). علت مرگ در 50% موارد شوک هیپوولمیک به همراه نارسایی تنفسی بود. نتیجه‌گیـری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد تصادف با وسیله نقلیه موتوری شایعترین علت آسیب در بیماران مورد مطالعه بود. شایعترین علت فوت شوک هیپوولمیک به همراه نارسایی تنفسی بود و بیشتر در سنین بالا اتفاق افتاده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
تروما، قفسه سینه، اپیدمیولوژی


نویسندگان این مقاله:
دکتر امیر درخشان‌فرنویسنده اصلیتلفن: 8274184-0811 E-mail: dr_derakhshanfar_a@Yahoo.com
دکتر حمید رضا خورشیدینویسنده فرعی
دکتر امین نیایشنویسنده فرعی
دکتر منوچهر قربان پورنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور