نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 95
عنوان به فارسی: بررسی میزان آگاهی پرستاران از اصول حفاظت در برابر اشعه در بیمارستان‌های شهید ‌بهشتی و یحیی‌نژاد بابل

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 71 تا صفحه: 82      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آگاهی، آشنایی و کاربرد قوانین حفاظت در برابر پرتوها توسط کارکنان می‌تواند نقش مهمی در حفاظت آن‌ها ایفا کند. این مطالعه به منظور بررسی میزان آگاهی پرستاران از اصول حفاظت در برابر اشعه در بیمارستان شهید‌ بهشتی بابل انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی تمام پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهید ‌بهشتی بابل طی سال¬های 1393-1392 وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روایی آن توسط متخصصین رشته مربوطه تائید شده بود، استفاده گردید. در پایان اطلاعات با استفاده از نرم افزاری آماریSPSS 20 و آزمون‌هایT-TEST, X2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: این مطالعه بر روی 72 نفر از پرسنل که 12 مورد (7/16%) مرد و 60 مورد (3/83%) زن بودند، انجام شد. 7/16% دارای اطلاعات ضعیف و 3/83% دارای اطلاعات متوسط بوده‌اند. در این مطالعه 9/56% در دوره بازآموزی شرکت کرده بودند، 1/43% اصلاً این دوره را طی نکرده بودند. هیچ رابطه معناداری بین گذراندن دوره بازآموزی با سطح آگاهی دیده نشد (340/0P=). نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج این مطالعه میزان آگاهی پرستاران از اصول حفاظت در برابر اشعه چندان مطلوب نمی‌باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
حفاظت در برابر اشعه، آگاهی، پرتوهای یونیزان


نویسندگان این مقاله:
دکتر حمید شافینویسنده اصلی
دکتر ناصر قائمیاننویسنده فرعی
ندا امانینویسنده فرعی
سارا بیژنینویسنده فرعی
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعیOtaghsara2@Gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور