نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 96
عنوان به فارسی: مقایسه غیر قرینگی صورت، تنه، بینی و پهنای بیشتر در سمت چپ، یافته جدید

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 21 تا صفحه: 30      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: غیرقرینگی یافته¬ای شایع در حیوانات (Bilaterian) و خصوصاً انسان می¬باشد. مشاهده و معاینه بسیاری از بیماران و فتوگرافی آنها در طی عمل جراحی راینوپلاستی که عملی متداول در منطقه جغرافیای ما به علت داشتن بزرگترین بینی¬ها و هامپ نسبت به هر مکان دیگری می¬باشد، ما را به این نتیجه رسانده است که در بسیاری از بیماران صورت و بینی در سمت چپ پهن¬تر می¬باشد. این مشاهدات این شک را برمی¬انگیزد که شاید این قانون در مورد تمام بدن صدق کند، بنابراین نویسندگان، این مقاله را برای رسیدن به نتیجه در 3 قسمت طراحی کردند. مواد و روش‌ها: روش 1 ـ شرح عمل 50 بیماری که تحت عمل راینوپلاستی قرار گرفته بودند، مطالعه شد تا سمت پهن¬تر یک سوم فوقانی، میانی و تحتانی بینی مشخص شود. روش 2 ـ عرض صورت و قفسه سینه در 31 بیمار اندازه¬گیری شد تا ارتباط بین آسیمتری صورت و بدن مشخص شود. در همین گروه انتقال تصویر نیمه راست و چپ هر کدام از بیماران بر روی عکس هر کدام از بیماران انجام شد تا تفاوت سمت راست و چپ مورد بررسی قرار گیرد. روش 3 ـ چهل و هشت سی تی اسکن قفسه سینه و لگن مربوط به 48 بیمار مورد مطالعه قرار گرفت و عرض هر نیمه قفسه سینه و لگن اندازه¬گیری شد. یافته‌ها: 1- عرض قاعده پره بینی (Alar Base) در 17 بیمار برابر بود و در 5 بیمار (10%) قاعده پره بینی (Alar Base) در سمت راست پهن¬تر بود که این آمار در خصوص سمت چپ 28 بیمار (56%) بود (P.value=0.001). استخوان جانبی بینی در 22% بیماران در سمت راست و چپ برابر و در 78% موارد در سمت چپ پهن¬تر بود (P.value=0.03). در 11 مورد در سمت راست و در 5 مورد در سمت چپ جهت تقویت LLC (Lower Lateral Cartilage) از الار استرات (Alar Strut) استفاده شد .(P.value=0.001) .ناحیه اسکرول (Scroll Area) در 21 مورد در سمت چپ که پهن¬تر بود، تحت اصلاح (Trimming) قرار گرفت که در مورد سمت راست در هیچ موردی نیاز به این اقدام نشد. 2- در گـروه تنـه و صورت 5/64% از موارد در سمت چپ پهن¬تر بودند که البته این نتیجه آماری معنی¬دار نبود،(P.value=0.2, >0.05) و انتقال تصویر چپ به چپ و راست به راست نیز نشان¬دهنده همسو بودن پهنای بیشتر صورت و بـدن در 68% موارد بود. 3 - در گـروه سی تی اسکـن 35/85% بیماران غیرقرینگی در قفسه سینه و لگـن به صـورت هم جهت دیـده می¬شـد که 75/68% مـوارد مجـدداً سمـت چـپ عـرض بیشتـری نسبت به سمـت راست داشت (P.value=0.0015). نتیجه‌گیـری: غیرقرینگی صورت و بدن در همه افراد جامعه یک قانون است، اما ارتباط این آسیمتری بین صورت، بدن و همچنین عریض¬تر بودن سمت چپ یافته جدیدی بود که از اندازه¬گیری¬های فوق نتیجه¬گیری شد. اهمیت این یافته می¬تواند، ایجاد نگرش جدید در جراح و همچنین بیمار جهت پیش بینی و برنامه¬ریزی بهتر جهت حصول پیامد بهتر اعمال جراحی می¬باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
عدم تقارن بدن، صورت، بینی، پهنای چپ


نویسندگان این مقاله:
دکتر فرهاد حافظینویسنده اصلیinfo@drhafezi.com
دکتر علی جاودانینویسنده فرعی
دکتر بیژن نقیب‌زادهنویسنده فرعی
دکتر عباس کاظمی آشتیانینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور