نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 96
عنوان به فارسی: مقایسه میزان سرمی نقره و اثرات حاد سمی نانو نقره برهیستوپاتولوژی ارگان های (ریه، کبد، کلیه، مغز) در دو نوع پانسمان آجی کت و آکتی کت در سوختگی درجه 2 عمقی در مدل حیوانی موش صحرائی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 39 تا صفحه: 48      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: مقاومت¬های میکروبی یکی از مشکلات عمده است که هزینه¬های بسیاری را به بیماران مبتلا به زخم¬های سوختگی تحمیل می‌نماید. بنابراین انتخاب روش‌های جدیدتر جهت برخورد با عوارض مانند عفونت یا تأخیر بهبود زخم مورد نیاز است. هدف ما در این مطالعه مقایسه میزان سرمی نقره و اثرات حاد سمی نانو نقره بر هیستو پاتولوژی ارگان¬های (ریه، کبد، کلیه، مغز) در دو نوع پانسمان آجی کت و آکتی کت در سوختگی درجه 2 عمقی در مدل حیوانی موش صحرائی بوده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده و در آزمایشگاه حیوانات بیمارستان حضرت فاطمه (س) در آبان ماه سال 1394 انجام شده است. جهت انجام این آزمایش 24 سر موش صحرائی نر از نژاد Sprague Dawley و با وزن 300 تا 350 گرم به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. پس از ایجاد سوختگی در موش¬های صحرائی هر سه روز یک بار پانسمان در گروه اول با آجی کت و گروه دوم با آکتی کت انجام گردید. بعد از طی 14 روز نمونه خون از قلب، ارگان¬های کبد، کلیه¬ها، ریه و مغز و همچنین نمونه¬ای از پوست پشت موش صحرائی جهت انجام آزمایشات هسیتوپاتولوژی به آزمایشگاه ارسال شدند. سپس داده¬ها با استفاده از نرم افزارSPSS ویرایش 20 و آزمون های تی تست تک گروهی، گروه¬های مستقل و آنالیز واریانس ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میزان سرم نقره در گروه آجی کت در هر میکروگرم بر لیتر 371/20±644/17 و در گروه اکتی کت 199/12±800/21 بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد میزان سرمی نقره در هر دو گروه بالاتر از میزان کنتـرل (22/1 میکروگـرم بر لیتر) و این اختلاف معنادار بوده است (آجی کت: 017/0P =) (اکتی کت: 001/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
میزان سمیت، نانو نقره، سوختگی درجه دو عمقی


نویسندگان این مقاله:
دکتر بابک جعفرنژادنویسنده اصلی
دکتر حمید کریمینویسنده فرعیhamidkarimi1381@yahoo.com
دکتر فرهاد حافظینویسنده فرعی
دکتر محمدجواد فاطمینویسنده فرعی
دکتر علی زارع مهرجردینویسنده فرعی
دکتر محسن صابرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور