نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 88
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط علایم و عوارض بیماری برگر با میزان حساسیت به سرما و توزیع فصلی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران طی سال‌های 1380 - 1386

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 39 تا صفحه: 44      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: حساسیت به سرما یا تشدید درد در مواجهه با سرما، از زودرس ترین علائم بروز بیماری برگر است. این طرح با هدف تعیین میزان حساسیت به سرما و توزیع فصلی مراجعات بیماران مبتلا به بیماری برگر مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران از تاریخ 1/7/80 لغایت 1/7/86 انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی گذشته‌نگر انجام شد، بدین ترتیب که از بین بیماران مبتلا به بیماری برگر، مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش، تعداد 205 نفر به روش غیرتصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز طرح با توجه به اطلاعات موجود در پرونده و مصاحبه با بیماران به دست آمد و در برگه‌های اطلاعاتی از پیش آماده شده یادداشت شد. یافته‌ها: میانگیـن سن بیمـاران 08/13±96/45 سـال بود. 197 نفر (1/96%) مرد و 8 نفر (9/3%) زن بودند. 190 نفر (7/92%) Smoker Active و 15 نفر (3/7%) Passive Smoker بودند. فصل شروع اولین علائم بیماری برگر در 36 نفر (6/17%) بهار، 26 نفر (7/12%) تابستان، 62 نفر (2/30%) پاییز، 81 نفر (5/39%) زمستان بود. در بین 205 نفر بیمار، در اولین مراجعه 170 نفر (9/82%) دارای زخم و 28 نفر (7/13%) دارای گانگرن بودند، که در 66 نفر (2/32%) آمپوتاسیون انجام شد.تمام بیماران در تمام مراجعات ماه‌های مختلف سال دارای درد بودند و با سرما دچار تشدید درد می‌شدند. تعداد مراجعات بعد از اولین مراجعه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است که احتمالاً به دلیل بهبود علایم در این بیماران به دنبال قطع سیگار، اجتناب از سرما و درمان‌های مختلف می‌باشد. یعنی با تدابیری همانند قطع سیگار، دارو و سمپاتکتومی، مراجعات بعدی کاهش میابد. نتیجه‌گیـری: اکثـر بیمـاران مبتلا به برگـر اولین علائمشـان در ابتدای بروز بیمـاری برگـر در فصول سرد سال یعنی ترتیب زمستـان و پاییز شروع می‌شود. بیمـاران برگری در مـرحلة حاد علائم نسبت به سرما حساس هستند، یعنی دچار تشدید درد می‌شوند. به نظـر می‌رسد که قطع مصرف سیگار، تجویز دارو، سمپاتکتـومی و راه‌های دیگر درمانی، به تدریج مـراجعات بعدی بیماران را کاهش می‌دهد.


کلمات کلیدی به فارسی:
بیماری برگر، حساسیت به سرما، علائم


نویسندگان این مقاله:
دكتر محمد مظفرنویسنده اصلیMohamad_Mozafar@Yahoo.com
دكتر محمد امين سرشتنویسنده فرعی
دكتر عطاء الله حيدرينویسنده فرعی
دكتر امير حسين جلالينویسنده فرعی
دكتر علي عبدالهينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور