نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 91
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط بین اندازه دور کمر، در پیشگویی ابتلا به فشار خون بارداری

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 49 تا صفحه: 54      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: فشار خون بالا یکی از عوارض خطرناک دوران بارداری است. مطالعات از نقش رسوب مرکزی چربی بعنوان عامل افزایش فشار خون، مقاومت به انسولین و افزایش سطح چربی‌های پلاسما حمایت می‌کنند. اندازه دور کمر یک وسیله برای بررسی میزان تجمع واقعی چربی شکمی و کل بدن در زنان غیر باردار است و ارتباط نزدیکی با شاخص توده بدنی دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه‌ دور کمر در پیش‌بینی ابتلا به پره اکلامپسی می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی ـ همبستگی به روی 800 زن باردار تک قلو با سن بارداری کمتر از 16 هفته انجام شد. اندازه دور کمر، فشار خون، سن مادر، سن حاملگی براساس سونوگرافی در اولین مراجعه ثبت گردید. سپس این افراد تا پایان دوران بارداری ازنظر ابتلا به پرفشاری خون بارداری، در فواصل سه ماهه پایش گردیدند. در نهایت داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و با آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 25 مـورد (%7/2) فـشار خون بارداری ثبت گردید. هیچ ارتباط معنی‌داری میان دور کمر بین هفته 6 تا 16 و سن حاملگی به هفـته وجـود نداشت. همبستـگی معنی‌داری بین دور اندازه کمر و شاخص توده بدنی در زمان پذیرش وجـود داشت (001/0>P). دور کمـر به میزان معنی‌داری در افـراد دارای فشارخون حاملگی بالاتر بود (001/0>P). از طرف دیگر شاخص توده بدنی نیز با فشار خون حاملگی ارتباط معنی‌داری داشت (03/0>P). نتیجه‌گیـری: مطـالعه ما بیـان می‌دارد که اندازه‌گیری دور کمـر می‌تواند روش مناسبی برای پیشگـویی میـزان خطر پره اکلامپـسی و فشار خـون بارداری باشد لذا آمـوزش به زنان از اهمیـت و ضرورت درخصـوص کاهش وزن پیش از حاملگی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
پره اکلامپسی، شاخص توده بدنی، دور کمر


نویسندگان این مقاله:
دکتر رویا فرجینویسنده اصلی
دکتر مریم اصغرنیانویسنده فرعیmaryamasgharnia@yahoo.com
دکتر عاطفه قنبرینویسنده فرعی
دکتر سهراب آقازادهنویسنده فرعی
سیده فاطمه دلیل حیرتینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور