نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 91
عنوان به فارسی: بررسی میزان فراوانی سوء مصرف مواد در بیماران سوختگی بستری در بیمارستان مطهری با استفاده از "تست غربالگری سوء مصرف مواد" در سال 1389

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 10 تا صفحه: 17      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بنظر می‌رسد تعداد افراد مبتلا به آسیب سوختگی با سابقه سوء مصرف مواد (قبل ازآسیب) در حال افزایش است. مطالعات اندکی در مورد میزان فراوانی سوء مصرف مواد در بیماران سوختگی انجام شده است. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی سوء مصرف با استفاده از تست غربالگری سوء مصرف مواد [Drug Abuse Screening Test (DAST 20)] می‌باشد. مواد و روش‌ها: قبل از مطالعه اصلی ابتدا اعتبـار تست 20 DAST ارزیابی شد و سپس این مطالعه توصیفی مقطعی در 203 بیمار که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، انجام شد. در همه بیماران اطلاعـات دموگـرافیک، مشخصات سوختگی و نتایج تست جمع‌آوری شد. بیماران با کسب نمره 6 یا بالاتر در گروه سوء مصرف‌کنندگان مواد قـرار گرفتند. اطلاعـات بیماران با استفـاده از نرم‌افزار SPSS v16 آنالیز شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج این تست 33% از بیماران مورد مطالعه در گروه سوء مصرف کننده قرار گرفتند. میانگین نمره DAST 20 در گروه سوء مصرف کننده بالاتر بود و این اختلاف معنی‌دار بود (P=0.000). 77% از سوء مصرف کنندگان در سطح شدید مصرف مواد بودند و در گروه سوء مصرف کننده مصرف الکل به صورت معنی‌دار بالاتر از گروه غیرمصرف کننده بود. در سایر موارد در دو گروه اختلاف معنی‌دار وجود نداشت. نتیجه‌گیـری: براساس نتایج این مطالعه میزان فراوانی سوء مصرف مواد در بیماران سوختگی بالا می‌باشد و DAST 20 یک تست ارزشمند غربالگری در تشخیص سوء مصرف مواد در بیماران سوختگی است.


کلمات کلیدی به فارسی:
سوء مصرف مواد، تست غربالگری سوء مصرف مواد، بیماران سوختگی


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید حمید صالحینویسنده اصلیhamidsalehi64@gmail.com
دکتر کامران اسعدینویسنده فرعی
دکتر سید جابر موسوینویسنده فرعی
دکتر فریده احرارینویسنده فرعی
پرویز نمازینویسنده فرعی
بیتا کامرانفرنویسنده فرعی
کبری قاسمی نژادنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور