نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پائیز 89
عنوان به فارسی: کمی‌سازی تغییرات مورفولوژیک در سرطان سینه به کمک تحلیل فرکتال

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 33 تا صفحه: 37      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: فرکتال‌ها عبارتند از ساختارهای هندسی پیچیده. علم فرکتال که به بررسی این ساختارها می‌پردازد در سال 1975 ابداع گردید و امروزه نه تنها در علوم مهندسی بلکه در علوم پزشکی نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است. فرکتال‌ها در تشخیص بیماری‌های استخوانی و مدل‌سازی ساختار استخوان‌ها و تحلیل تغییرات ساختار آن‌ها و تحلیل ریتم و ضربان قلب و تشخیص بیماری‌های قلبی کاربرد دارند. به نظر می‌رسد هرکجا که یک بی نظمی و اغتشاش ساختاری وجود دارد، هندسه فرکتال می‌تواند کارآیی دیاگنوستیک و پروگنوستیک خوبی داشته باشد. از آنجایی که سرطان ها نیز نوعی بی‌نظمی سلولی و نسجی محسوب می‌شوند، می‌توان با کمی کردن این مسأله و گزارش آن در قالب عدد فرکتال ابعاد این بی‌نظمی را نشان داد. در این مطالعه به مقایسه ارتباط بین عدد فرکتال در بیماران مبتلا به سرطان پستان و گرید (Grade) پاتولوژیک سرطان در آنها پرداختیم. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک بررسی توصیفی ـ تحلیلی مقطعی است که بر روی 60 خانم مبتلا به سرطان پستان از نوع داکتال و با درجه پاتولوژیک 2 و 3 انجام شده است. نمونه‌گیری به شیوه در دسترس (Convenient) بود و از کلیه بیماران علاوه بر اسلایدهای پاتولوژی، عکس‌هایی جهت بررسی توسط نرم افزار مخصوص محاسبه عدد فرکتال گرفته شد که برای این منظور از روش Box-Counting و از نرم افزار MATLAB نسخه R2007a استفاده گردید. تحلیل داده‌های حاصل به کمک آزمون‌های تی مستقل، تحلیل واریانس آماری یکطرفه، آزمون دقیق فیشر و آزمون کای دو انجام شد. برای این منظور نیز از‌ نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 15 بهره گرفته شد. یافته‌ها: میانگیـن سنی خانم‌های مـورد بررسی در این مطالعه 83/10±48/52 سال بود. 38 نفر (3/63%) گـرید 2 و 22 نفر (7/36%) گـرید 3 بـودند. میانگیـن اندازه تومـور 48/1±8/2 سانتیمتـر بود. میانگین عدد فـرکتال در تمام نمـونه‌ها 03/0±95/1 بود. بین گرید و عـدد فـرکتال ارتـباط آماری معنـاداری وجـود داشت و میانگین عـدد فرکتال در گرید 2 بـرابر با 94/1 و در گرید 3 برابر با 98/1 بود (P


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان پستان، فرکتال


نویسندگان این مقاله:
دکتر سیدعباس میرمالکنویسنده اصلیSAM@Mirmalek.net
دکتر نیلوفرسادات یارندینویسنده فرعی
مهندس محمد تفضلی شادپورنویسنده فرعی
دکتر مینو ساعتیاننویسنده فرعی
دکتر هما رئیسینویسنده فرعی
دکتر اسماعیل جعفرقلی رنگرزنویسنده فرعی
دکتر مسعود صالحینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور