نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پائیز 89
عنوان به فارسی: مقایسة تزریق داخل وریدی و داخل استخوانی متیلن بلو در خرگوش

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 65 تا صفحه: 69      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در اغلب وضعیت‌های اضطراری همچون سوختگی‌های شدید، خیز بسیار زیاد، وجود ترومبوز در عروق سطحی،چاقی مفرط، شوک ناشی از خونریزی‌های شدید دستیابی مستقیم به سیستم گردش خون به خصوص به عروق سطحی مشکل و در برخی از موارد غیر ممکن می‌باشد. لذا در چنین شرایطی جهت تزریق مایعات و داروهای اضطراری باید از روش‌های دیگر به جز تزریق داخل وریدی استفاده نمود. در این مطالعه دو روش تزریق داخل استخوانی و وریدی در خرگوش بالغ با استخوان‌های تکامل یافته مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: این بررسی به صورت یک‌ مطالعه تجربی بر روی 20 سر خرگوش نر سفید نیوزلندی 6-4 ماهه انجام شد. جهت مقایسه دو روش تجویز متیلن بلو،داخل استخوانی و داخل وریدی، 10 خرگوش به میزان 5 سی‌سی متیلن بلو از طریق داخل وریدی و 10 خرگوش نیز 5 سی‌سی متیلن بلو از طریق داخل استخوانی دریافت کردند. اطلاعات لازم از فرم اطلاعاتی استخراج گردید و با استفاده از جداول فراوانی مناسب براساس متغیرها داده‌های لازم تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس آزمون آماری مان ـ ویتنی انجام شد. یافته‌ها: میانگین زمان ظاهر شدن متیلن بلو در کانولیشن آئورت در روش تزریق داخل استخوانی 3/2±781/9 ثانیه و در روش تزریق داخل وریدی 33/2±052/10 ثانیه می‌باشد. این اختلاف از لحاظ آماری (Man Whitney) معنی‌دار نبود (800/0=P). نتیجه‌گیـری: به نظر می‌رسد که تزریق داخل استخوانی به اندازه تزریق داخل وریدی حتی در استخوان بالغ نیز کارایی داشته باشد و می‌توان در شرائط عدم دسترسی به ورید از روش داخل استخوانی در بالغین نیز استفاده کرد و در اورژانس‌های حیاتی زمان را از دست نداد.


کلمات کلیدی به فارسی:
تزریق داخل وریدی، تزریق داخل استخوانی، متیلن بلو، شوک


نویسندگان این مقاله:
دکتر مهرداد حسین‌پورنویسنده اصلیmeh_hosseinpour@yahoo.com
دکتر محمد خدایارینویسنده فرعی
دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشینویسنده فرعی
دکتر محمد رضا اسلامیاننویسنده فرعی
دکتر احمد رضا عابدینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور