نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 94
عنوان به فارسی: نقش بیلی روبین در تشخیص آپاندیسیت حاد

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 37 تا صفحه: 44      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی ارزش سطوح افزایش یافته گلبول¬های سفید خون، پروتئین واکنشی C و نیز بیلی روبین در تشخیص آپاندیسیت حاد می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه آینده¬نگر تمامی بیمارانی (189 نفر) که ‏در بازه زمانی یک سال در بیمارستان¬های آموزشی شهرستان خرم آباد با ‏تشخیص آپاندیسیت حاد تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار گرفتند، بدون در نظر گرفتن محدوده سنی وارد مطالعه شدند. که پس از در نظر گرفتن معیارهای خروج از مطالعه تعداد 149 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در کلیه بیماران علاوه بر آزمایشات روتین، اندازه¬گیری پروتئین واکنشی سی (CRP) و نیز بیلی روبین انجام گردید. عمل جراحی بر مبنای معیار آلوارادو انجام پذیرفت. پس از عمل نیز بر اساس نتیجه پاتولوژی بیماران به سه گروه آپاندکتومی مثبت، آپاندکتومی منفی و آپاندیسیت پرفوره تقسیم شده و نتایج حاصل در سه گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: از مجموع 149 بیمار تعداد 89 نفر (73/59 درصد) مذکر و تعداد 60 نفر (27/40 درصد) مؤنث بودند. میانگین سنی بیماران نیز 7/12±1/28 سال به دست آمد. با بررسی پاتولوژی مشخص گردید که 20 نفر (4/13 درصد) از بیماران تحت آپاندکتومی منفی قرار گرفته بودند و مثبت بودن عمل آپاندکتومی در 129 نفر (6/86 درصد) از بیماران مشاهده شد که از آن میان پرفوره بودن آپاندیس در 23 نفر از آنان توسط نتایج هیستوپاتولوژی مورد تأیید قرار گرفت. در این بررسی اختلاف آماری معناداری بین دو گروه با آپاندکتومی مثبت و آپاندکتومی منفی از لحاظ سطح‏ پروتئین واکنشی سی‏، میانگین تام‏ گلبول¬های سفید خون و ‏نیز میانگین سطوح بیلی روبین مشاهده شد (001/0 ‏P


کلمات کلیدی به فارسی:
هیپربیلی روبینمی، آپاندیسیت حاد، آپاندیس پرفوره


نویسندگان این مقاله:
دکتر فرانک جلالوندنویسنده اصلی
ضیاء عبیداوینویسنده فرعیziaobd@gmail.com
دکتر اصغر عالیه پورنویسنده فرعی
بهرام نصیرینویسنده فرعی
بهروز بیرانوندنویسنده فرعی
مهشید گرمسیرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور