نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 94
عنوان به فارسی: بررسی شیوع سوء تغذیه و رابطه آن با عفونت، جوش نخوردن و تأخیر در جوش خوردن در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرمان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 54 تا صفحه: 60      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سوءتغـذیه یکی از معضـلات و مشـکلات اساسی به عنـوان فاکتور زمینه¬ای در عوارض شکستگی¬ها مثل عفونت، جوش نخوردن و تأخیر در جوش خوردن، محسوب می¬شود که طبعاً کشف و درمان آن باعث کاهش میزان جوش نخوردن و دیرجوش خوردن شکستگی¬ها و نیز پیشگیری و یا بهبود سریعتر عفونت¬های پس از درمان شکستگی¬ها می¬شود. این مطالعه نیز بدین منظور انجام شده است. مواد و روش‌ها: ما در یک مطالعه آینده¬نگر تمام نمونه¬ها را به روش سرشماری در روزهای شنبه و چهارشنبه در طول مدت مطالعه بین سال¬های 1385 تا 1387جمع¬آوری کردیم که شامل بیماران ارتوپدی بستری شده در اورژانس بیمارستان باهنر کرمان جهت عمل جراحی ارتوپدی بودند. قد، وزن، ضخامت چین تریسپس، محیط عضلانی دور بازو و شرح حال و معاینه فیزیکی و نهایتاً آزمایشات بیوشیمی، شمارش کامل سلول¬های خونی، آلبومین، میزان آهن خون، سدیمانتاسیون، CRP نیز برای بیماران انجام شد. پیگیری 6 ماهه بیماران به صورت حضوری و تلفنی انجام می¬شد و در صورت ایجاد عارضه شکستگی¬ها این میزان افزایش می¬یافت. برای آنالیز آماری از 16 SPSS و تست کای دو استفاده شد. یافته‌ها: در بین 104 نفر بیمار، 79 نفر (76%) مرد و 25 نفر (24%) زن بودند که میانگین سنی آنها 23±34 سال بود. 35 نفر مبتلا به سوءتغذیه بودند. تعداد کل بیماران جوش نخورده پس از پیگیری 9 نفر شامل 4 مورد در بیماران دچار سوءتغذیه و 5 مورد در بیماران غیرسوءتغذیه، میزان تأخیر در جوش خوردن 8 نفر شامل 7 مورد (20%) در بیماران دچار سوءتغذیه و 1 مورد (4/1%) در بیماران غیرسوءتغذیه و موارد عفونت 9 نفر شامل 6 مورد (1/17%) در بیماران دچار سوءتغذیه و 3 مورد (3/4%) در بیماران غیرسوء تغذیه بوده است. میانگین سنی در مبتلایان به سوء تغـذیه 23±34 سال و در بقیه 22±35 سال بود. از نظر آماری رابطه معنی¬دار بین تأخیر در جوش خـوردن و عفـونت با سوءتغذیه وجـود داشت (به ترتیب P=0.005 و P=0.023)، ولی بین سوءتغذیه و جوش نخوردن ارتباط آماری معنی¬داری یافت نشد (P=0.064). نتیجه‌گیـری: با توجه به آمار نسبتاً بالای سوء تغذیه شامل 35 نفر (7/33%) در این مطالعه و باتوجه به اینکه از نظر آماری رابطه معنی¬دار بین عفونت و تأخیر در جوش خوردن و سوءتغذیه وجود دارد، می¬توان نتیجه¬گیری کرد که پیدا کردن بیماران سوءتغذیه قبل از عمل جراحی ارتوپدی و حمایت تغذیه¬ای می¬تواند از درصد موارد عفونت و تأخیـر در جوش خوردن بکاهد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سوء تغذیه، جوش نخوردن، دیر جوش خوردن


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمود کریمی مبارکهنویسنده اصلی
دکتر امیررضا صادقی فرنویسنده فرعیsadeghifar@kmu.ac.ir
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور