نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 94
عنوان به فارسی: پژوهش در جراحی: سنجش، امتیاز بندی و مرحله بندی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 91 تا صفحه: 100      

خلاصه به فارسی:
دنیـای مقیاس¬ها غالباً سرشار از زبانی تخصصی و اسرارآمیز و بیش از اینها انباشته از روش¬های تحلیلی غیرقابل درک به نظر می¬رسد. پزشکانی که تحقیقات بالینی را برنامه¬ریزی می¬کنند، باید رویکردی خردمندانه برای بکارگیری مقیاس¬ها و شاخص¬ها اختیار نمایند. مقیاسی مانند دماسنج، ابـزاری برای سنجش پدیده¬های بالینـی بوده و درجه، ارزشی از مقیاس در بیماری معینی است. مقیاس¬های بالینی، معیاری استاندارد شده و قابل تکرار از شرایط بیمار یا موقعیت کارکردی او را فراهم می¬نماید، همانگونه که دماسنج، معیاری استاندارد شده و قابل تکرار از دمای بدن را فراهم می¬سازد.


کلمات کلیدی به فارسی:نویسندگان این مقاله:
دکتر سیدعباس میـرمالکنویسنده اصلیSAM@Mirmalek.net
گـروه متـرجمین نویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور