نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 93
عنوان به فارسی: پوزیشن مناسب اندام¬های فوقانی در رادیوگرافی لاترال اسپاین

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 50 تا صفحه: 55      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: جهت رادیو گرافی لاترال اسپاین، پوزیشن¬های متعددی تعریف شده است، گرچه پوزیشن کلاویکال در حال حاضر به عنوان متد استاندارد در رادیوگرافی لاترال اسپاین در اکثر مراکز رادیولوژی استفاده می¬شود، ولی هنوز بعضی مراکز بطور سنتی از پوزیشن °90 استفاده می¬کنند. هدف این مطالعه مقایسه تأثیر دو پوزیشن فوق الذکر در تعیین میزان لوردوز یا کیفوز، میزان اختلال بالانس ساژیتال و نیز وضوح مهره¬ها می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه ارزیابی تشخیصی (Diagnostic Evaluation)، تعداد50 بیمار با اختلالات متفاوت ستون فقرات جهت گرفتن رادیوگرافی لاترال اسپاین در دو وضعیت مورد مطالعه قرار گرفتند: پوزیشن کلاویکول و پوزیشن °90. معیارهای اندازه¬گیری شده در هر دو متد عبارت بودند از: کیفوزتوراسیک، لوردوزلومبار، بالانس ساژیتال گلوبال، وضوح مهره¬های T2، T12 و دیسک S1 - L5. رادیوگرافی¬ها توسط دو فلوی جراحی اسپاین تفسیر شدند. جهت آنالیز آماری از t-test و تست wilcoxon استفاده شد. یافته‌ها: وضوح ابعاد مهره T2 در پوزیشن °90 به طور واضح بهتر از پوزیشن کلاویکول بود (امتیاز 23 در مقابل 16). وضوح تصویر مهره T12 در پوزیشن کلاویکول بهتر بود (5/8 در مقابل11). وضوح دیسک L5- S1 در دو پوزیشن با هم تفاوت قابل توجهی ندارد (امتیاز 1/10 در مقابل 8/10). متوسط کیفوز توراسیک (°35 در مقابل °38) و لوردوزلومبار (هر دو °24) در هر دو متد اختلاف محسوسی ندارند. یافته ارزشمند اختلال در بالانس ساژیتال به سمت انتریور و مثبت در پوزیشن °90 می¬باشد. نتیجه‌گیـری: جهت تعیین بالانس ساژیتال اسپاین در نمای لاترال، پوزیشن کلاویکول از دقت بیشتری نسبت به پوزیشن °90 برخوردار است، بطوری که پوزیشن کلاویکول به وضوح ابعاد مهره¬ها را نشان می¬دهد و توانایی آن در اندازه¬گیری انحنای کیفوز یا لوردوز تفاوت محسوسی با پوزیشن °90 ندارد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ستون فقرات، رادیوگرافی، ساژیتال


نویسندگان این مقاله:
دکتر ابراهیم عامرینویسنده اصلی
دکتر حسن قندهارینویسنده فرعی
دکتر نوید نبی‌زادهنویسنده فرعیnnabizadeh@yahoo.com
دکتر حمید حصاری‌کیانویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور