نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 95
عنوان به فارسی: بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اپیدرمولیز بولوزا در ایران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 11 تا صفحه: 17      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اپیدرمولیز بولوزا گروهی از بیماری¬های تاولی ارثی می¬باشد که با تاول¬های بزرگ پوستی در پاسخ به تروما مشخص می¬شود. آمار ارائه شده از این بیماری در دنیا بسیار متغیر می¬باشد و آمار دقیقی از این بیماری موجود نیست. در بسیاری از کشورها سیستم ثبت این بیماران وجود ندارد و همه این بیماران شناسایی و ثبت نشده¬اند. با توجه به اینکه در ایران مراحل اولیه ثبت این بیماران آغاز شده است بر آن شدیم که اطلاعات آماری اولیه این بیماران در ایران جمع¬آوری و آنالیز و انتشار داده شود. مواد و روش‌ها: پس از راه¬اندازی سیستم ثبت جامع اطلاعات بیماران توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خانه سلامت بیماران EB شروع به فراخوان بیماران کردیم. اطلاعات بیماران شامل سن، جنس، محل سکونت و میزان تحصیلات و نسبت فامیلی والدین و نوع پاتولوژی بیماران ثبت شد. سپس توسط پزشک معاینه بیمار انجام گرفت و سلامتی ارگان¬های مختلف بدن شامل گوارش، آسیب¬های دندانی، آسیب¬های چشمی، روانپزشکی و کوتاهی اندام¬های فوقانی و تحتانی ثبت شد. این اطلاعات با برنامه نرم¬افزاری V19 SPSSو آزمون آماری ANOVA و سپس با استفاده از آزمون تعقیبی LSD آنالیز شدند. یافته‌ها: در تمام ایران 342 بیمار تاکنون تحت شناسایی و ثبت قرار گرفته¬اند. 2/4 نفر در 1000000 نفر با نسبت تقریباً برابر بین مذکر و مؤنث و بیشتر بیماران در سنین مدرسه قرار داشتند. تشخیص غالب بیماران بر اساس بالین بود و کمتر از یک سوم آنان تأیید پاتولوژی بیماری داشتند. از بین این تعداد80 نفر (78%) بیماران نوع دیستروفیک، 11 نفر (10%) جانکشنال و 8 نفر (8%) سیمپلکس بودند. بیشترین درگیری در معاینه بیماران سختی در بلع غذا و سپس آسیب¬های دندانی بود. نتیجه‌گیـری: بر اساس این مطالعه میزان فراوانی اپیدرمولیز بولوزا در ایران کمتر از سایر کشورها می¬باشد. با این همه نیاز به تکمیل اطلاعات تا اتمام بیماریابی خواهد بود. اغلب این بیماران در چهار استان تهران، اصفهان، خوزستان و فارس زندگی می¬کنند و به طور واضح نوع دیستروفیک در ایران شایعتر و تفاوت واضحی با سایر کشورها دارد. ادامه بیماریابی و نیز بررسی همه بیماران با نمونه پاتولوژی کمک می¬کند، شیوع دقیق انواع این بیماری تعیین گردد. حدس زده می¬شود به تدریج و با ثبت کامل افراد مبتلا، به تعداد بیماران سیمپلکس اضافه گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
اپیدمیولوژی، اپیدرمولایز بولوزا، ایران


نویسندگان این مقاله:
دکتر سیامک فرخ فرقانینویسنده اصلی
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده فرعیmjfatemi41@gmail.com
فراز اسد پورنویسنده فرعی
شیرین عراقینویسنده فرعی
دکتر افشین نورینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور