نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 95
عنوان به فارسی: بررسی علل لغو جراحی های برنامه ریزی شده و ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش کارایی اتاق عمل

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 42 تا صفحه: 52      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اولین قدم در اداره یک اتاق عمل مفید و پر بازده استفاده از لیست عمل¬های برنامه¬ریزی شده می¬باشد و از آنجایی که موارد لغو یکی از علل عمده نارضایتی بیماران و همراهان آنها و همچنین استفاده ناکارآمد و اتلاف منابع می¬باشد، در این مطالعه به بررسی میزان، علل لغو و ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش کارایی اتاق عمل پرداخته خواهد شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و به روش مقطعی انجام شده است. 1792 جراحی به روش تصادفی ساده از 7 بخش جراحی بیمارستان نمازی شیراز با استفاده از چک لیست طرح طی یک ماه جمع¬آوری شده و علل لغو با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از روش¬های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، درصد توزیع فراوانی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان لغو برابر 420 مورد (33%) بود. از بین علل اصلی لغو، بیشترین علت لغو، علل مربوط به اتاق عمل با 217 مورد (52%) و علل مربوط به جراح با 168 مورد (40%) بدست آمد. همچنین از بین علل فرعی لغو بیشترین علت لغو مربوط به کمبود ظرفیت اتاق عمل با 208 مورد (5/49%) و لغو توسط پزشک و جایگزین نمودن بیمار دیگر با 136 مورد (4/32%) گزارش شده است. نتیجه‌گیـری: با توجه به نتایج بدست¬آمده، تنظیم برنامه اتاق عمل متناسب با نوع عمل و توان تیم جراحی، مدت زمان موجود و نظارت بر ساعات حضور پزشک جراحی و بیهوشی و همچنین مدیریت و نظارت دقیق بر فرآیند آماده¬سازی بیمار قبل از عمل جراحی جهت ارتقاء کیفیت و بهبود مدیریت اتاق عمل اثربخش و مفید خواهد بود.


کلمات کلیدی به فارسی:
لغو، اتاق عمل، بهبود کیفیت


نویسندگان این مقاله:
مریم غلامینویسنده اصلیghom5@yahoo.com
محبوبه حاتمنویسنده فرعی
زهرا تحیتینویسنده فرعی
مرضیه خجسته¬فرنویسنده فرعی
غلامرضا فرهادینویسنده فرعی
فرهاد اسدینویسنده فرعی
دکتر سعید کریمینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور