نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 96
عنوان به فارسی: بررسی مرگ و میر و عوامل مرتبط با آن در اعمال جراحی قلب باز بالغین در بیمارستان دکتر حشمت شهر رشت 93-1391

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 69 تا صفحه: 75      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: جراحی پیوند عروق کرونر مؤثرترین روش درمانی در بیماران انتخاب شده با درگیری عروق قلب می¬باشد و باعث بهبود پیامدهای بالینی می¬شود. افزایش نیاز و تمایل به انجام این عمل، اهمیت توجه ویژه به اینگونه بیماران و تعیین پیامدهای بالینی آنها را ضروری می¬سازد. هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین عوامل مرتبط با مرگ و میر بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر می-باشد، تا با شناسایی موارد پرخطر و تلاش در جهت رفع عوامل خطر، در جهت کاهش میزان مرگ و میر در این بیماران اقدام نماییم. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی، طی سال 1391 لغایت 1393 در بیمارستان دکتر حشمت رشت انجام شد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با بکارگیری آزمون¬های کای اسکوار، من ویتنی، تست فیشر، رگرسیون لوجستیک و گزارش برآورد شانس تجزیه و تحلیل داده انجام شد و عوامل خطرزای مؤثر بر مرگ و میر پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: طی مدت بررسی 2295 پرونده پزشکی به صورت گذشته¬نگر مورد بازبینی قرار گرفت. میزان مورتالیته در مرکز آموزشی درمانی حشمت طی سه سال در مورد عمل جراحی پیوند عروق کرونر 5/1 درصد بود. متغیرهای سن مقدار کراتینین خون و وجود بیماری¬های دریچه¬ای و همچنین طول مدت بستری و مدت زمان استفاده از پمپ قلبی - ریوی به عنوان عوامل پیش¬بینی کننده مورتالیتی در اعمال جراحی قلب باز مشخص شدند. نتیجه‌گیـری: براساس پژوهش انجام شده میزان مورتالیته در این مرکز در مقایسه با آمار جهانی (5-1%) در محدوده قابل قبول قرار دارد. انجام تحقیقات تحلیلی در این زمینه توصیه می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی پیوند عروق کرونر، فاکتورهای خطر، مرگ و میر


نویسندگان این مقاله:
دکتر علی محمدزاده جوریابینویسنده اصلی
دکتر عباس صدیقی نژادنویسنده فرعی
دکتر ولی ایمانطلبنویسنده فرعی
دکتر علی میرمنصورینویسنده فرعی
دکتر نصیر نصیری شیخانینویسنده فرعی
دکتر گلاره بی آزارنویسنده فرعیgelarehbiazar1386@gmail.com
دکتر سودابه مخلوقی آزادنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور