نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 88
عنوان به فارسی: نتایج جراحی 11 مورد تومور درماتو فیبروسارکوما پروتوبرنس

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 61 تا صفحه: 67      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: درماتوفیبروسارکوما پروتوبرنس یک سارکوم جلدی و زیر جلدی است که نقاط مختلف بدن را گرفتار می‌کند. از نظر موضعی مهاجم بوده و متاستاز دوردست غیر معمول است. درمان قطعی بیماری در رزکسیون وسیع و عمق کافی و پوشاندن دیفکت به روش‌های گوناگون می‌باشد. رادیوتراپی در موارد پیشرفته که جراحی امکان‌پذیر نباشد، توصیه شده است و Imatinib هم در موارد خاص توصیه شده است. مواد و روش‌ها: از سـال 1374 تا 1385 تعـداد 11 مـورد تومـور درماتوفیبـروسارکوما پـروتوبرنس در قسمـت‌های مختلـف سطح بـدن در بیمـارستان شهداء تجریش تحـت عمل جراحی به صورت رزکسیون با حاشیه 3 سانتی‌متـر و عمـق کافـی شامـل فاشیـای زیـرین و گاهـی در مـوارد عـود شـده بخشی از بافـت زیر فاشیـایی و در مـوارد درگیری تابل خـارجی جمـجمه برداشتـن تابل خـارجی و داخلی تـوأما انجـام یافته است. دیفکـت حاصلـه با گـرافت پوستی و یا فلـپ چرخشی پوشانده شـده اسـت و تمـامی بیمـاران 3 تا 14 سال پیگیـری شـده‌اند. اکثـر بیماران ما موارد عـود شده و دارای یک یا چنـد بار سابقه عمل جراحی این ضایعه بـوده‌اند. یافته‌ها: در پیگیری انجام شده (3 تا 14 سال)، عود در محل رزکسیون نداشتیم و متاستاز دور دست هم یافت نشد‌. نتیجه‌گیـری: درماتوفیبروسارکوما یک ضایعه بدخیم پوست و زیر جلد می‌باشد که رشد آهسته‌ای دارد و درمان اصلی باید به صورت رزکسیون با حاشیه 3 سانتیمتر از حاشیه ماکروسکوپیک و عمق کافی که شامل فاشیای عمقی و گاهی بخشی از بافت زیر فاشیائی هم باشد، انجام پذیرد، تا احتمال عود به کمترین میزان برسد. رادیوتراپی را هم در مواردی که باقیمانده میکروسکوپی تومورال گزارش می‌شود، توصیه کرده‌اند.


کلمات کلیدی به فارسی:
درماتوفیبروسارکوما، تومور، جراحی


نویسندگان این مقاله:
دکتر ابوالفضل افشارفردنویسنده اصلیaafsharfard@gmail.com
دکتر فاطمه ملک‌پور قربانینویسنده فرعی
دکتر علیرضا زالینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور