نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 94
عنوان به فارسی: بررسی فاکتورهای مستعدکننده پرفوراسیون در زخم های پپتیک مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) شهر کرمانشاه طی سال های 1385 تا 1390

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 62 تا صفحه: 68      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: پرفوراسیون دستگاه گوارش از علل مهم جراحی¬های اورژانس در بخش¬های جراحی می¬باشد. همچنین شیوع پرفوراسیون زخم پپتیک از زمان گزارش اولین مورد تاکنون دچار تغییرات زیادی، از جمله در الگوی سن و جنس بیماران شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی فاکتورهای مستعدکننده پرفوراسیون در زخم¬های پپتیک پرفوره جراحی شده در بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) شهر کرمانشاه طی سال¬های 1385 تا 1390 است. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی ـ مقطعی می¬باشد، که با مطالعه پرونده¬ها و تکمیل فرم ثبت بیماران پرفوراسیون زخم پپتیک جراحی شده مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) طی سال¬های 1385 تا 1390 بستری شده¬اند، انجام گرفت. فرم پژوهش شامل متغیرهایی نظیر سن، مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، مشروبات الکلی، مصرف داروهای مهارکننده پمپ پروتون، سیگار و ابتلا به هلیکو باکتر پیلوری بود. داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: در این مطالعه 110 بیمار وارد مطالعه شدند که از این تعداد 97 مرد (2/88%) و 3 زن (8/11%) با میانگین سنی و انحراف معیار به ترتیب 44/47 و 05/18 سال بود. 25 مورد از بیماران سابقه مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی داشتند. همچنین تمام افراد مبتلا به هلیکو باکتر پیلوری که 41 جمعیت (19%) مورد مطالعه را شامل می¬شدند، سابقه مصرف داروهای مهارکننده پمپ پروتون را اظهار کردند. 24 مورد از 110 مورد سابقه مصرف مشروبات الکلی را بیان کردند، 74 مورد (3/67%) استعمال سیگار و 57 مورد سابقه مصرف مواد مخدر. همچنین 30 مورد از بیماران (3/27%) قبل از ایجاد پرفوراسیون، سابقه زخم معده داشتند. میانگین مدت بستری هر بیمار در بیمارستان 7 روز بود. نتیجه‌گیـری: شایع¬ترین محل پرفوره در معده اطراف پیلور قرار داشت. عوامل مستعدکننده این عارضه سن، مصرف انواع مواد مخدر، سیگار، مشـروبات الکلی، داروهای ضـد التهابی غیـر استروئیدی، عفـونت هلیکو باکتر پیلوری و وجود بیماری¬های همراه بوده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
زخم پپتیک، پرفوراسیون، عوامل مستعدکننده


نویسندگان این مقاله:
دکتر عزت اله صادقینویسنده اصلی
دکتر محمدعلی حسامینویسنده فرعی
دکتر خسرو ستایشینویسنده فرعی
دکتر نجمه باقر حسینینویسنده فرعیnajmehbagherhosseini@gmail.com
دکتر کیوان حسینینویسنده فرعی
نیلوفر روناسنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور