نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 94
عنوان به فارسی: گزارش یک مورد لیومیوسارکوم پاراتستیکولار

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 74 تا صفحه: 80      

خلاصه به فارسی:
تومورهای پاراتستیکولار اولیه نادرند و فقط 7 تا 10 درصد تومورهای داخل اسکروتوم را تشکیل می¬دهند. در بالغین 75 درصد منشاء این ضایعات از طناب اسپرماتیک است و 20 درصد آنها را لیومیوسارکوم تشکیل می¬دهد. در این مقاله به معرفی مورد نادری از لیومیوسارکوم پاراتستیکولار اولیه در یک مرد 68 ساله می¬پردازیم که با تورم غیردردناک اسکروتوم راست مراجعه کرده است. سونوگرافی اسکروتوم یک توده هتروژن بزرگ را گزارش نمود. مارکرهای تومور از جمله آلفا فیتوپروتئین، لاکتات دهیدروژناز و بتا گنادوتروپین جفتی انسانی در سطح نرمال بود و شواهد متاستاز دوردست وجود نداشت. رادیکال ارکیدکتومی راست پاتولوژی لیومیوسارکوم پاراتستیکولار اولیه را اثبات نمود.


کلمات کلیدی به فارسی:
اسکروتوم، لیومیوسارکوم، ارکیدکتومی


نویسندگان این مقاله:
دکتر امین رضازادهنویسنده اصلیaminrezazadeh50@yahoo.com
دکتر ساسان برزیننویسنده فرعی
پیام عاصمنویسنده فرعی
محمدرضا داداش زادهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور