نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر سید عباس میرمالک
مدیر اجرایی:

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65-
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 87
عنوان به فارسی: بررسی میزان بروز و مدت زمان باز جذب پنوموپریتوئن در عمل‌های جراحی شکمی در بیمارستان شهدای تجریش در سال 1385

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 72 تا صفحه: 78      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در بیماری که با درد حاد شکمـی مراجعه می‌کند و در گرافی قفسة سینه پنومـوپریتوئن دارد و اخیـراً تحت عمل جراحی شکمی قرار گرفته است، افتـراق پنومـوپریتوئن پس از عمل از پنوموپریتوئن ناشی از یک پاتولوژی جـدید، نقش مهمـی در تشخیص و درمان بیمار ایفا می‌کند. این مطالعه بر آن است تا میزان بروز پنومـوپریتوئن پس از عمل و معیارهای این افتـراق را روشن‌تر سازد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی آینده‌نگـر، از 172 بیمـار که با انسزیون‌های مختلـف شکمی، تحت عمل جراحی قرار گـرفتند، در روزهای مختلـف پس از‌ عمل، گرافی ایستاده قفسة سینه قدامی ـ خلفی گـرفته شد. میـزان بروز پنوموپریتوئن پس از عمل [Postoperative Pneumoperitoneum (P.O.P)] و مدت زمان باز جذب آن و عـوامل مؤثر بر آن، بررسی و یافته‌ها با آمار توصیفی آنالیز شدند. یافته‌ها: از مجموع 172 بیمار در 2/55% موارد P.O.P وجود داشت. بیشترین میزان P.O.P در انسزیون میدلاین (81/81%) و سپس در انسزیون‌های میدلاین تحتانی (42/71%)، میدلاین فوقانی (45%)، کوخر (66/41%) و مک برنی (7/35%) بوده که این اختلاف معنی‌دار بوده است (05/0 P <). در افراد با 25 ≤ BMI میزان بروز P.O.P 9/31%، در BMI نرمال (9/24-5/18) این میزان 58% و در افراد با 5/18 BMI <، 4/78% بوده، که این اختلاف نیز معنی‌دار بوده است (<0.001 P). میانگین ارتفاع هوا در زیر دیافراگم سمت راست در روز اول پس از عمل 07/9 میلی‌متر بود. نتیجه‌گیـری: میــزان بـروز P.O.P مشخصـاً به نـوع انسزیـون و BMI فـرد بستگـی دارد و بـه سـن، جنـس، نـوع عمـل و مـدت زمـان عمـل ارتبـاطـی نـدارد. مـدت زمـان بـاز جـذب P.O.P نیـز بـا حجـم هـوای اولیـه، سن و BMI ارتبـاط معنـی‌داری دارد.


کلمات کلیدی به فارسی:
پنوموپریتوئن پس از عمل، لاپاراتومی، شاخص تودة بدنی


نویسندگان این مقاله:
دكتر محمد مظفرنویسنده اصلیMohamad_Mozafar@Yahoo.com
دكتر محمد زينل‌زادهنویسنده فرعی
دكتر علي ستايشنویسنده فرعی
دكتر محسن طالبيان‌فرنویسنده فرعی
دكتر سميه سرورياننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور