نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: آبسة اپیدورال گسترده ستون فقرات ـ حذف فشار با حداقل تهاجم جراحی (معرفی دو مورد)

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 104 تا صفحه: 109      

خلاصه به فارسی:
آبسة اپیـدورال نخـاع، بیماری عفـونی و ناتوان کنندة ستـون فقـرات می‌باشد که نیاز به تشخیص بالینی و شروع درمان سریع اعم از طبی یا جراحی دارد. تأخیـر در اقـدام مناسب، عـوارض غیـرقابل برگشت عصبی، به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن معرفی دو بیمار سعی شده است با اتخـاذ روش جـراحی، با دستکاری اندک، که حـداقل آسیب و بی‌ثباتی ستون فقرات را داشته باشد، بیشترین کمک به بیمار انجـام پذیرد. در این مقاله دو بیمـار معـرفی می‌شوند، مـورد اول دختـری 17 ساله است که به علت تب در سرویس عفـونی بستـری شـده، دچار ضعـف پیشرونده ناگهـانی چهـار اندام شد. مـورد دوم مـردی 38 ساله است که با درد بی‌سابقه کمر به مدت یک ماه و استفـاده از استـروئید تزریقی روزانه دچار ضعـف ناگهـانی با پیشرفت سریع در انـدام تحتانی شد. در هر دو مـورد با بررسی MRI، وجـود آبسه وسیع اپیـدورال مشخـص شد. هـر دو مـورد تحت جراحی محـدود ستون فقرات قـرار گرفتند. علیـرغم سیر سریع بیماری و عـوارض غیر قابل برگشت، با اتخـاذ تصمیـم صحیح و سریع برای انجام جـراحی می‌توان از بروز عوارض جلوگیـری کرد. با توجه به وجـود روش‌های وسیع و تخـریبی رایج جـراحی می‌توان با انجـام جراحی که با حـداقل دستکاری همراه است علاوه بر رسیدن به نتیجه مطلـوب از بـروز عـوارض ثانویه و بی‌ثبات کنندة ستـون فقـرات ناشی از مداخله جراحی جلوگیری کرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
آبسه اپیدورال، نخاع، استئومیلیت مهره


نویسندگان این مقاله:
دكتر عبدالله خان‌فخـرائي‌تهرانينویسنده اصلیDr.Khanfakhraie@Yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور