نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر سید عباس میرمالک
مدیر اجرایی:

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65-
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: بررسی علت و انواع شکستگی فک در بیمارستان‌های آموزشی یزد، سال‌های 1373 و 1374

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 57 تا صفحه: 62      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در مقـایسه با سایر مـردم دنیا، ایرانیـان بیشتـر قـربانی حوادث ترافیکـی می‌شـوند به طوری که بیشتـرین مـرگ و میـر کشور ما بعد از حوادث قلبی ـ عـروقی در اثر حـوادث ترافیکی اتفاق می‌افتد. تعداد زیادی از مصدومین تـروما دچار ضربه سر و گـردن می‌شوند. مواد و روش‌ها: ما در این مطالعه خصوصیات دموگـرافیک، بالینی، نوع و علت 159 مورد بیمار با شکستگی فک بستـری شده در بیمارستان‌های آموزشی یزد طی سال‌های 73-74 مـورد بررسی قرار دادیم. یافته‌ها: در این مطالعـه توصیفـی که به روش مقطعـی انجـام شـده است 138 بیمـار مـرد (87%) و 21 بیمـار زن (13%) مـورد بـررسی قـرار گرفتند. بیمـاران 3 تا 83 سالـه بـودند. میـزان 8/52% بیمـاران بیـن 20 تا 39 سـال داشتنـد. نـود و پنـج شکستگـی مندیبـولار (75/59%) و 52 بیمـار ماگـزیلاری (7/32%) و 12 مـورد (55/7%) شکستگـی هـر دو فـک داشتنـد. در 123 مـورد (4/77%) علـت، تصادفـات راننـدگی، 28 مـورد سقـوط (6/17%) و 8 مـورد نزاع (5%) بـوده است. 39/17% شکستگی‌های مندیبـولار پـاراسمفیـزیال 22/15%، در ناحیـه زاویـه 36/25، در ناحیـة تنـه 97/7%، در ناحیـه رامــوس و 62/3% در ناحیـه کـورونوئید بـوده اسـت. میـزان 5/37% شکستگـی‌های ماگـزیلا از نوع لیفـورت II، 19/17% لیفـورت I، 5/12% لیفـورت III و 56/1% آلوئولار بـوده است. نتیجه‌گیـری: مقایسه یافته‌های این مطالعه با مطالعـات مشابه نشان دهنده این واقعیت است که بروز این ضایعـات در کشورهای مختلف با هم تفاوت‌های زیادی دارند.


کلمات کلیدی به فارسی:
شکستگی فک، اپیدمیولوژی


نویسندگان این مقاله:
دكتر عبـاس تقويهنویسنده اصلیDr.Taghavi@Yahoo.com
دكتـر محمد جليلي‌منشنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور