نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 1400
عنوان به فارسی: بررسی عدم تقارن اسکلت قفسه سینه و اثرات آن بر روی آسیمتری پستان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 16 تا صفحه: 26      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: عدم تقارن پستان و دیواره قفسه سینه معمول است، اما برای آن طبقه‌بندی جامع و توزیع نسبی در ادبیات تحقیق وجود ندارد. این عدم تقارن می¬تواند ناشی از مسائل مختلفی همچون بیماری¬ها، ناهنجاری¬ها و عوارض اعمال جراحی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عدم تقارن قفسه سینه و اثرات آن بر روی آسیمتری پستان بوده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی که به صورت گذشته‌نگر انجام شد، پرونده‌های بیماران متقاضی عمل ماموپلاستی طی سال‌های 2013 الی 2020 مورد بررسی قرار گرفت. عکس روبرویی قبل از عمل این بیماران انجام می¬شود که عکس روبروی پستان و قفسه سینه قبل از عمل بیماران مورد بررسی قرار گرفت. فاصله بین نیپل سمت راست تا خط میانی قفسه سینه، فاصله بین نیپل سمت چپ تا خط میانی قفسه سینه، طول فاصله میدکلاویکولار سمت راست تا نیپل سمت راست و طول فاصله میدکلاویکولار سمت چپ تا نیپل سمت چپ، عرض قفسه سینه سمت راست، عرض قفسه سینه سمت چپ، فاصله استرنال ناچ تا نیپل سمت راست و فاصله استرنال ناچ تا نیپل سمت چپ به وسیله نرم افزار محاسبه و با استفاده از آزمون کای دو تحلیل شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج به دست آمده در اندازه‌گیری عرض قفسه سینه و فاصله نوک سینه تا قسمت میانی سینه، به ترتیب 256 مورد (4/56 درصد) و 283 مورد (3/62 درصد) از افراد پستان در سمت چپ بزرگتر بود. در اندازه‌گیری‌های فاصله نوک سینه تا خط قدامی زیر بغلی فراوانی افرادی که دارای سمت راست بزرگتر بودند، بیشتر بود. در متغیر عرض قفسه سینه، تنها در گروه پروتز سینه بین اندازه سمت چپ و راست از نظر آماری اختلاف معنادار بود (001/0 >P ). در متغیرهای فاصله نوک سینه تا قسمت میانی سینه (مقدار احتمال برابر با 006/0، 008/0 و کمتر از 001/0) و فاصله نوک سینه تا خط قدامی زیر بغلی در هر سه گروه بین اندازه سمت چپ و راست از نظر آماری اختلاف معنادار بود (مقدار احتمال برابر با 004/0، 007/0 و 023/0)؛ اما در متغیر فاصله فرورفتگی جناغ تا نوک سینه، در هیچ کدام از گروه‌ها بین اندازه سمت چپ و راست از نظر آماری اختلاف معنادار نبود (مقدار احتمال برابر با 742/0، 272/0 و 541/0). نتیجه‌گیـری: براساس نتایج به دست آمده در مطالعه ما، قفسه سینه و پستان دو طرف بدن قرینه نیستند . بنابراین باید به بیماران گوشزد نمود که به علت تفاوت در عرض قفسه سینه و پستان دو طرف و عدم قرینگی آنها، بعد از عمل جراحی زیبایی پستان نیز این عدم قرینگی وجود خواهد داشت. این امر در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای کاهش این عدم تقارن با استفاده از روش‌های جراحی و غیر جراحی، تأثیر دارد.


کلمات کلیدی به فارسی:
عدم تقارن پستان، عدم تقارن دیواره قفسه سینه، ماموپلاستی


نویسندگان این مقاله:
دکتر فرهاد حافظینویسنده اصلیfhafezi32@gmail.com
دکتر علی جعفرینویسنده فرعی
دکتر عباس کاظمی آشتیانینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور