نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 1400
عنوان به فارسی: بررسی خواص الکتریکی نانوصفحات گرافن به کار رفته در نانوساختارهای کامپوزیتی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید - پلی کاپرولاکتون تقویت شده با نانوذرات هیدروکسی آپاتیت جهت کاربرد در جراحی بافت استخوان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 63 تا صفحه: 78      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آسیب‌های وارده به بافت سخت باعث نیاز بیمار به استفاده از کاشتنی‌های فلزی می‌گردد. کاشتنی¬های موجود جهت استفاده در بافت¬های استخوانی که به دلیل جراحات ناشی از تروما و صدمات استخوانی در بدن کاشته می‌شوند نیاز به جراحی دوم جهت خروج ایمپلنت از بدن بعد از ترمیم بافت آسیب دیده دارند. با استفاده از کاشتنی‌های زیست تخریب‌پذیر، جراحی ثانویه حذف می‌شود که برای بیمار بسیار سودمند است. لذا هدف از انجام این پژوهش طراحی کاشتنی زیست تخریب پذیرمناسب برای بافت استخوانی بوده است که علاوه بر دارا بودن ویژگی زیست تخریب پذیری مقاومت مکانیکی کافی برای استفاده در بافت سخت را نیز داشته باشد. در این مطالعه خواص مکانیکی، مورفولوژی سطح، ویژگی¬های الکتریکی، میزان ترشوندگی سطح و میزان زیست فعالی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به داربستی دست یافته شد که مناسب استفاده در جراحی بافت استخوان بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت یک مطالعه پژوهشی انجام شد، ۵ نمونه مختلف ساخته شد و مورد بررسی قرار گرفت. ساخت نانوکامپوزیت¬ها توسط روش محلولی صورت گرفت. جهت بررسی خواص مکانیکی از نمونه¬ها آزمون کشش گرفته شد. از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مدل (EMITECH-K450X) جهت بررسی مورفولوژی سطح نانوکامپوزیت¬ها و بررسی میزان زیست فعالی قبل و بعد از غوطه¬وری در محلول SBF استفاده شد. آزمون هدایت الکتریکی به روش چهار پروب برای بررسی هدایت الکتریکی نمونه¬ها انجام شد و میزان ترشوندگی سطح با اندازه گیری زاویه تماس آب مورد بررسی قرار گرفت. داده¬ها به صورت میانگین ± انحراف معیار (MEAN±SD) به دست آمده و برای تحلیل آماری از نرم افزار SPSS (ویرایش 16) استفاده گردید و از آزمون آماری واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شد، سطح معنی¬دار بودن اختلافات با 005/0>P محاسبه گردید. یافته‌ها: مشخص شد که نانوکامپوزیت حاوی 1% گرافن دارای مدول یانگ 426/169±5/۱۵۴۰ مگاپاسکال و نمونه خالص دارای مدول یانگ 342/215±81/۱۱۹۴ مگاپاسکال بود. میزان افزایش طول تا شکست نانوساختار حاوی ۱% گرافن 732/۰±۲/۵% و برای نمونه خالص 944/0±8/۳% بود. بهبود میزان افزایش طول تا شکست ناشی از حضور پلی‌کاپرولاکتون در ماتریس پلیمری است. همچنین میزان هدایت الکتریکی از S/M 0008/0±00158/۰ برای نمونه فاقد گرافن به S/M 0021/0±0092/۰ برای نمونه حاوی ۱% گرافن رسید که نشان می‌دهد صفحات گرافن به خوبی در زمینه پلیمر باز شده‌اند و کانال‌های هدایت الکتریکی را ایجاد کرده‌اند. همچنین میزان ترشوندگی سطح نانوساختار حاوی ۱٪ گرافن نسبت به ماتریس پلیمری بیشتر بود و از 88 درجه به 84 درجه رسید. رشد بلورهای آپاتیت بر سطح نانوکامپوزیت¬ها نشان از زیست فعالی نانوکامپوزیت¬ها دارد. نتیجه‌گیـری: یافته¬های این پژوهش نشان داد که حضور نانو ذرات گرافن علاوه بر بهبود خواص مکانیکی ماتریس زمینه باعث بهبود هدایت الکتریکی و همچنین بهبود آبدوستی سطح شده‌ است. با توجه به مدول یانگ نانوساختار بهینه این نانوکامپوزیت برای کاربرد در جراحی بافت استخوان اسفنجی مناسب است و می¬تواند جایگزین مناسبی به عنوان پیچ و پلاک زیست تخریب¬پذیر و داربست برای مهندسی بافت استخوان ¬باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر، گرافن، هیدروکسی آپاتیت، هدایت الکتریکی، پیچ زیست تخریب پذیر


نویسندگان این مقاله:
فرناز دهقانی فیروزآبادینویسنده اصلی
دکتر احمد رمضانی سعادت آبادینویسنده فرعیramazani@sharif.edu
دکتر آزاده آصف نژادنویسنده فرعی
دکتر علی عبداللهینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور