نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر سید عباس میرمالک
مدیر اجرایی:

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65-
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 1403
عنوان به فارسی: اثربخشی متیل پردنیزولون در مقایسه با سایر داروها برای کنترل درد بعد از جراحی دندان مولر سوم: یک مطالعه متاآنالیز

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 72 تا صفحه: 84      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: درد پس از جراحی دندان مولر سوم منجر به اثرات منفی و نامطلوبی بر ادامه درمان و همچنین نیازهای تغذیه¬ای این بیماران دارد، در چندین مطالعه به اثرات مثبت متیل پریدنیزولون در مدیریت مطلوب درد پس از جراحی دندان مولر سوم اشاره شده است؛ اما هیچ مقایسه¬ای با سایر داروها انجام نشده است؛ لذا تصمیم¬گیری در رابطه با اینکه کدام دارو اثربخشی بیشتری در مدیریت درد پس از جراحی دارد، سخت می¬باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی متیل پردنیزولون در مقایسه با سایر داروها برای کنترل درد بعد از جراحی دندان مولر سوم انجام شده است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع متاآنالیز بود؛ پایگاه¬های اطلاعاتی PubMed،EMBASE و Cochrane Library، Web of science, Scopus, Mag-Iran, و SID برای شناسایی کارآزمایی‌های بالینی مرتبط با هدف مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. کلید واژه¬های مورد استفاده عبارت بودند از: متیل پردنیزولون، استامینوفن، تنوکسیکام، کتوپروفن، فلوربیپروفن، دیکلوفناک، ایبوپروفن، داروهای ضد التهـابی غیر استروئیـدی، پردنیزولـون، دگزامتازون، کورتیکواستروئیدها، جراحی دندان مولر سوم، درد پس از عمل، تورم صورت، التهاب، باز شدن دهان، عوارض نامطلوب و پرونده ایمنی. داده¬ها با روش آماری واریانس معکوس، تفاوت میانگین و اثرات ثابت با استفاده از نرم افزار Review Manager 5.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: ارزیابی درد پس از عمل پس از برداشتن مولر سوم با استفاده از داده‌های دو کارآزمایی بالینی (113 نفر) انجام شد. تجزیه و تحلیل تلفیقی تفاوت آماری را هنگام مقایسه متیل پردنیزولون و سایر داروها در طی 6 روز بعد از عمل نشان نداد (312- =/ RR01/0- تا 522- :CI95% - 12%=I2 و 004/0=P). نتیجه‌گیـری: درد پس از جراحی دندان مولر سوم بسیار مهم می¬باشد و عدم مدیریت آن می¬تواند بر کیفیت زندگی بیماران اثرات نامنفی بر جای بگذارد؛ اتخاذ اقدامات پیشگیرانه می¬تواند در مدیریت این درد مؤثر واقع شوند؛ ارزابی کیفی نشانگر برتری متیل پریدنیزولون برای کنترل درد پس از جراحی دندان مولر سوم نسبت به سایر داروها بود.


کلمات کلیدی به فارسی:
درد، متیل پریدنیزولون، جراحی دندان مولر سوم، متاآنالیز


نویسندگان این مقاله:
مهیار نصابینویسنده اصلی
دکتر شیرین فتاحینویسنده فرعیsurgery.doctor.tabriz@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور