نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 97
Article title: A Case Report of Retained Foreign Body Following Abdominal Surgery after 23 Years

Article PDF File:
Page From: 63 To: 68      

Article abstract:
Retained surgical sponges are one of the complications of surgery, especially intra-abdominal surgery. The term gossypiboma denotes a piece of cotton material such as cotton pads, towels and sponges forgotten in a body cavity after operation. The patient was a 74-year-old woman hospitalized for abdominal pain and lump, which revealed that part of the terminal ileum and cecum was an indistinguishable mass, due to fibrotic reaction of the previous gynecologic surgery. Ileocecal resection and ileocolic anastomosis and abdominal lavage were performed and the patient was discharged a few days later. Hence to gossypiboma and its complications are one of the legal matter in medicine, consideration to prevention is important.

Article KeyWords:
Retained Foreign Body, Gossypiboma, Abdominal Mass

Article Authors:
دکتر نازیلا فرنوشFirst Author
دکتر ابوالحسن علیجانپورOther Author
دکتر مجید کلباسیOther AuthorDR-M.Kalbasi@Outlook.com
دکتر رامین کفشگریOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور