نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر سید عباس میرمالک
مدیر اجرایی:

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65-
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 1402
Article title: Investigation and Comparison of Hemoglobin A1c Level in Diabetic Patients with and without Lower Limb Amputation

Article PDF File:
Page From: 25 To: 30      

Article abstract:
Introduction & Objective: Diabetes is the most common endocrine disease, which has an increasing prevalence in the world and is the most important cause of non-traumatic limb amputation. Amputation is one of the problems that arise in these patients. Based on this, the present study was conducted with the aim of determining and comparing glycosylated hemoglobin between two groups with and without lower limb amputation in patients with diabetic ulcers referred to Shahid Beheshti Hospital in Qom. Materials & Methods: This study was a case-control Study, the research population was patients with diabetic ulcers referred to Shahid Beheshti Hospital in Qom in 2018-2019. A total of 262 patients (127 in the group of diabetic patients with amputation and 135 in the group of diabetic patients without amputation) were examined. Finally, all the clinical and paraclinical information of the patients were extracted from the patients' files and were analyzed between the two groups. Results: There was no significant difference between gender, age and duration of hospitalization in the two groups (P > 0.005) and the two groups were homogeneous, but there was a significant difference between body mass index, hemoglobin A1C and fasting blood sugar in the two groups (P < 0.005) and was higher in the group of patients with diabetes with amputation. Conclusions: According to our findings, there is a statistically significant difference in blood sugar and hemoglobin A1C as well as body mass index between the two groups with and without amputation. In this regard, it is necessary for patients not only to eat a balanced diet and correct their lifestyle according to the disease, but also to do proper sports.

Article KeyWords:
Hemoglobin A1C, Amputation, Diabetes, Diabetic Ulcer

Article Authors:
دکتر احمد کچوییFirst Author
دکتر محسن اشراقیOther Authormohseneshraghi@ymail.com
دکتر امراله سلیمیOther Author
دکتر فربد اشراقیOther Author
دکتر لادن شاهمرادیOther Author
میلاد سیامکیOther Author
ملیحه رضایی نایهOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور