نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 1400
Article title: Evaluation of Urodynamic test Findings in Patients with Intervertebral Disc Herniation and Patients with Spinal Canal Stenosis in Shohada Tajrish Hospital

Article PDF File:
Page From: 26 To: 34      

Article abstract:
Introduction & Objective: In this study, we decided to investigate the urodynamic test abnormalities in patients with spinal canal stenosis and disc herniation who referred to the urology Clinic of Shohada-e-Tajrish Hospital in year 2017. Materials & Methods: In this cross-sectional study, all patients with spinal canal stenosis and discs herniation referred to the Urology Clinic of Shohada-e-Tajrish Hospital in year 2017 were evaluated for demographic, clinical and Urodynamic findings. Results: In this study, 220 patients (146 males) with mean age of 56.3 ± 8.06 were studied. Of these 220 (146 men) patients, 136 patients (89 men) had disc herniation with a mean BMI of 25.07 ± 2.1 and 84 patients (57 men) had spinal canal stenosis with a mean BMI of 24.7 ± 4.07. Among 136 patients with disc herniation, 81 had L4-L5 level herniation, 43 had L5-S1 level herniation and 12 had both L4-L5 and L5-S1 levels, and also, of 84 patients with spinal canal stenosis (57 men), the stenosis in 78 was at the lumbar spine level and in 6 in the thoracic spine level. The most common findings of urodynamic test in patients with spinal canal stenosis were detrusor underactivity and detrusor sphincter dyssynergia and in patients with disc herniation were detrusor underactivity, detrusor sphincter dyssynergia, and detrusor overactivity Conclusions: It was found that patients with discs herniation especially in the lumbar and sacral levels, can develop urinary symptoms especially bladder underactivity and spastic neurogenic bladder with low back pain, especially in the lumbar and sacral levels, it is very important to pay attention to this cases. As a result, the necessary diagnostic tests should be performed and in order to treat urinary symptoms, the underlying cause should be eliminated so that the quality of life of these patients does not decrease.

Article KeyWords:
Urodynamic Test, Spinal Canal Stenosis, Disc Herniation, Overactive Bladder, Underactive Bladder

Article Authors:
دکتر سید فرزاد علامهFirst Author
دکتر محمدرضا شاه محمدیOther Author
دکتر سعید اورعی یزدانیOther Author
دکتر نیکی تدینOther Authornntadayon@gmail.com
سید یاسین طباطبایی مهرOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور