نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز و زمستان 98
Article title: A Case Report of Adult Intussusception

Article PDF File:
Page From: 54 To: 60      

Article abstract:
Intussusception is the most commen cause of intestinal obstruction in the young child less than 2 years old. The cause of intussusception is not clear between the ages of 6 and 24 months of age, although one hypothesis suggests that hypertrophy of the Peyer’s patches in the terminal ileum from an antecedent viral infection acts as a lead point. Peristaltic action of the intestine then causes the bowel distal to the lead point to invaginate into itself. In children, we can reduce the bowel with air or contrast enema. Intussusception is rare in adult and mostly due to tumural leading poit that surgery is required.

Article KeyWords:
Intussusception, Small Bowel Adenocarsinoma, Reduction

Article Authors:
دکتر امین رضازادهFirst Authoraminrezazadeh50@yahoo.com
دکتر محمد باقر دیدار شتابانOther Author
محمد جواد نقی زادهOther Author
زینب رئوفOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور