نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار و تابستان 99
Article title: Advanced Surgical Adhesives

Article PDF File:
Page From: 87 To: 102      

Article abstract:
Surgical adhesives including new biomaterials still have lot of progress. A good tissue adhesive should have in addition to excellent performance, acceptable clinical properties. Medical adhesives are classified in to soft tissues adhesives, hard tissues adhesives, drug delivery adhesives and bio adhesives. Viscoelastic properties determine the ability to wetting the adhesive and its concentration on the skin. Soft tissue adhesives are divided in to groups of skin and internal organ adhesives. The internal organ adhesives include cyanoacrylates and fibrin. Fibrin and cyanoacrylates adhesives are the most common adhesives of the internal organs. The fibrin adhesives imitate the final stage of the blood coagulation mechanism and include two main components of fibrinogen and thrombin. Significant properties of cyanoacrylates adhesives include the need for a catalyst, high polymerization rate and strong bonding creation. Cyanoacrylates adhesives also have the microbal barrier capability. An ideal medical cyanoacrylate adhesive should have a long chain, suitable toughness and biocompatibility. The commercial/medical cyanoacrylates adhesives are DERMOBOND and INDERMIL. This article introduces the mechanism of action and latest advancements in the field of surgical adhesives for internal tissues.

Article KeyWords:
Adhesive, Cyanoacrylate, Fibrin, Tissue, Biocompatibility

Article Authors:
دکتر اصغر صادق آبادیFirst Authorsadeghabadi89@gmail.com
دکتر احمد رمضانیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور