نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 96
عنوان به فارسی: بررسی آماری ترمیم گوش بر حسب میزان ضایعه در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی جراحی پلاستیک 15 خرداد تهران از تاریخ تیر ماه 1389 تا دی ماه 1392

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 69 تا صفحه: 77      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بازسازی گوش یکی از چالش¬های مهم در جراحی پلاستیک و ترمیمی است. از دست دادن تمام یا قسمتی از گوش باعث ایجاد اختلالات خلقی، افسردگی، از دست دادن اعتماد به نفس، اضطراب و ضعف در تعاملات اجتماعی بیمار می¬شود. از این رو مطالعه¬ای با هدف بررسی آماری ترمیم گوش بر حسب میزان ضایعه در مرکز آموزشی درمانی جراحی پلاستیک 15 خرداد تهران انجام گردید. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می¬باشد. نمونه¬ها شامل 170 نفر بیمار مراجعه¬کننده به مرکز آموزشی درمانی جراحی پلاستیک 15 خرداد (از تیر ماه 1389 تا دی ماه 1392) بودند. در هر یک از بیماران با توجه به نوع آسیب و ضایعه بافت گوش از تکنیک جراحی خاصی استفاده شد و بیماران بعد از عمل جراحی به منظور بررسی میزان اثربخشی تکنیک جراحی مورد پیگیری قرار گرفتند. در نهایت داده¬ها با نرم ‌افزار 22 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه بیشترین عامل ایجاد ترومای گوش را تصادفات با وسایل نقلیه به میزان 5/39% در مردان، 8/42% در زنان و 75% در کودکان به خود اختصاص داد. همچنین به طور معنی¬داری میزان پذیرش و رضایمندی بیماران در روش کاشت مجدد گوش بالاتر بود. نتیجه‌گیـری: استفاده از روش کاشت مجدد گوش دارای مزایای بیشتری در مقایسه با سایر روش¬های ترمیمی دیگر می¬باشد، همچنین رضایتمندی و میزان پذیرش بیماران در روش کاشت مجدد گوش بسیار بیشتر از سایر تکنیک¬های اخیر است.


کلمات کلیدی به فارسی:
تروما، کاشت مجدد گوش، رضایتمندی


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید اسماعیل حسن پورنویسنده اصلی
دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقورنویسنده فرعیdrhralizade@yahoo.com
دکتر عبدالرضا رویین تننویسنده فرعی
دکتر کامیار اژدرینویسنده فرعی
دکتر محمد بقائینویسنده فرعی
الهه روحی رحیم بگلونویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور