نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 99
عنوان به فارسی: بررسی میزان تغییرات قند خون در بیماران دیابتی تحت عمل پیوند عروق کرونر و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال های 99-1398

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 40 تا صفحه: 49      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بررسی¬ها نشان داده¬اند، افزایش قند خون که حین عمل جراحی قلب اتفاق می¬افتد با افزایش عوارض و مرگ و میر همراه است. در سال¬های اخیر اداره افزایش قند خون حین جراحی قلب کانون توجه تحقیقات بوده است. این تحقیق با هدف بررسی میزان تغییرات قند خون در بیماران تحت عمل پیوند عـروق کرونر و عـوامل مرتبط با آن در بیمارستان دکتر حشمت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان یک مـرکز ارجاعی، آموزشی، درمانی و تنها مـرکز فوق تخصصی قلب در استان گیلان انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی طی سال¬های 99-98 انجام شد. بیماران دارای شرایط کاندید عمل جراحی قلب وارد تحقیق شدند و پرسشنامه¬ای شامل سوالات مربوط به اطلاعات دموگرافیک و اندازه¬گیری قند خون در پنج ایستگاه، پر شد. در نهایت داده¬های جمع آوری شده وارد SPSS نسخه 21 گردید و پس از بررسی نرمالیته داده¬ها، از آزمون¬های Independent t Test جهت مقایسه و جهت تعیین عوامل مرتبط با تغییرات قند خون در بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر از آزمون¬های همبستگی و کای اسکوار استفاده شد. همچنین جهت مقایسه میانگین تغییرات قند خون در بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر در زمان¬های قبل از القای بیهوشی، قبل از شروع پمپ، در اواسط پمپ، پس از اتمام پمپ و در پایان عمل از آزمون Repeated Measure استفاده شد. یافته‌ها: اطلاعات حاصل از 55 بیمار آنالیز شد. روند تغییرات قند خون از پایه تا پایان عمل افزایشی و معنی¬دار بود (001/0P ˂ ). بیماران با طبقه¬بندی انجمن بیهوشی آمریکا (ASA Class) بالاتر، سن بالاتر از 60 سال، شاخص توده بدنی (BMI) بالای 30، سابقه ابتلا به دیابت بالای 10 سال به طور معنی¬داری با قند خون¬های بالاتری در تمام ایستگاه¬های اندازه گیری همـراه بود (05/0P ˂ ). نتیجه‌گیری: براساس نتایج این تحقیق کنترل قند خون در این مرکز در وضعیت قابل قبولی می¬باشد. اما به بیماران با کلاس بالاتر در طبقه¬بندی انجمن بیهوشی آمریکا، سن بالاتر از 60سال، شاخص توده بدنی بالای 30، سابقه ابتلا به دیابت بالای 10 سال و اعمال جراحی بیش از 180 دقیقه، باید توجهات ویژه¬ای اعمال شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی پیوند عروق کرونر، تغییرات قند خون، فاکتورهای مرتبط


نویسندگان این مقاله:
دکتر عباس صدیقی نژادنویسنده اصلی
دکتر غلامرضا کنعانینویسنده فرعی
دکتر ولی ایمان طلبنویسنده فرعیvimantalab@yahoo.com
دکتر علی میرمنصورینویسنده فرعی
دکتر علی محمدزاده جوریابینویسنده فرعی
دکتر محمد شهبازینویسنده فرعی
مهین طایفه اشرفیهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور