نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر سید عباس میرمالک
مدیر اجرایی:

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65-
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 1402
عنوان به فارسی: مطالعه و مقایسه تأثیر داروهای ستیریزین، گاباپنتین و روغن نارگیل بر کاهش میزان خارش پوست پس از بهبودی زخم سوختگی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 42 تا صفحه: 55      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سوختگی یکی از شدیدترین اشکال تروماست که به طرق مختلف سبب تخریب پوست و بافت¬های زیر جلدی با شدت و وسعت متفاوت می¬شود. کاهش موثر علائم خارش پس از سوختگی یک مشکل عمده در توانبخشی همه بیماران سوختگی است. با این حال، اگرچه درمان‌های بالقوه زیادی برای خارش وجود دارد، هنوز توافق نظری در مورد بهترین درمان وجود ندارد. این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه تأثیر داروی ستیریزین، گاباپنتین و روغن نارگیل در کاهش میزان خارش پوست پس از بهبودی زخم سوختگی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: جامعه پژوهش حاضر از بین بیماران مرکز سوختگی امیرالمؤمنین شیراز در سال 1401 که دچار سوختگی خفیف تا حاد که به درمان مقاوم هستند و بعضاَ دچار خونریزی هستند، انتخاب شدند. در این مطالعه، بعد از تایید کمیته اخلاقی شورای پژوهشی دانشگاه و رضایت بیماران، تعداد 150 نفر افراد واجد شرایط داوطلب وارد مطالعه شده و به تصادف به گروه¬های مطالعه تخصیص داده شدند. برای جمع آوری داده¬ها از نمونه مورد مطالعه، از پرسشنامه خارش یوسیپویچ و همکارانش (2001) استفاده شد. داده¬های به دست آمده با استفاده از t همبسته و تحلیل کواریانس و با کمک برنامه آماری (SPSS) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین و انحراف استاندارد میزان خارش محل سوختگی در قبل داروی سیتریزین برابر 32/4 و 74/0 شد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد میزان خارش محل سوختگی در بعد داروی سیتریزین برابر 04/3 و 57/1 شد. میانگین و انحراف استاندارد میزان خارش محل سوختگی در قبل داروی گاباپنتین برابر 98/4 و 82/0 شد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد میزان خارش محل سوختگی در بعد داروی گاباپنتین برابر 66/1 و 47/0 شد. میانگین و انحراف استاندارد میزان خارش محل سوختگی در قبل روغن نارگیل برابر 40/4 و 76/1 شد. همچنین، میانگین و انحراف استاندارد میزان خارش محل سوختگی در بعد روغن نارگیل برابر 60/1 و 49/0 شد. نتیجه‌گیـری: این پژوهش نشان داد که هر سه داروی ستیریزین، گاباپنتین و روغن نارگیل باعث کاهش خارش پس از سوختگی می¬شوند که درجه تأثیرات متفاوتی از خود نشان دادند. پیگیری دراز مدت بیماران پس از ترخیص از بیمارستان نشان داد که بعد از عمل پیوند، خارش پس از سوختگی کمتر می¬باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ستیریزین، گاباپنتین، روغن نارگیل، سوختگی، خارش، آنالیز آماری


نویسندگان این مقاله:
دکتر عبدالخالق کشاورزینویسنده اصلیiliakeshavarzi@yahoo.com
دکتر حسین ایزدینویسنده فرعی
دکتر محمد ده بزرگینویسنده فرعی
میترا زردشتنویسنده فرعی
دکتر مجتبی مرتضوینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور