نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 1400
عنوان به فارسی: فراترکیب کیفی مطالعات اجتماعی – روانشناختی جراحی های زیبایی زنان در ایران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 1 تا صفحه: 15      

خلاصه به فارسی:
جراحی¬های زیبایی بخصوص در دهه¬های اخیر با روندی رو به رشد مواجه بوده ¬است و اهمیت روزافزون زیبایی در زنان و میل آنان برای مدیریت بدن و خصوصاً جراحی زیبایی فراتر از ابعاد پزشکی تبدیل به مساله¬ای اجتماعی شده که محققان علوم اجتماعی و روانی را بر آن داشته تا پیرامون این مساله پژوهش¬هایی انجام دهند که در میان آنها مطالعات کیفی هرکدام با نگاهی عمیق به تبیین بخشی از این پدیده پرداخته¬اند. با توجـه به اهمیت نگاه عمیـق و جامع به مساله، این پژوهش با هدف شناسایی مفاهیـم اصلی و مقوله-های کلی جراحی زیبایی در میان زنان با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. بدین منظور مطالعات کیفی صورت گرفته در زمینه جراحی زیبایی زنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که 14 مفهوم اصلی و 4 مقوله کلی استخراج شد که نشان دهنده آن است که جراحی زیبایی در زنان تحت تأثیر ادراکات فردی زیبایی، بستر خانوادگی، دوستان و ساختارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی قرار داشته و به پیامدهای منفی و مثبتی بعد از عمل منجر می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی زیبایی، زنان، نازیبا انگاری، جامعه¬شناسی بدن، فراترکیب


نویسندگان این مقاله:
فاطمه حامی کارگرنویسنده اصلیfhk144@gmail.com
دکتر محسن نیازینویسنده فرعی
دکتر علی فرهادیاننویسنده فرعی
دکتر الهام شیردلنویسنده فرعی
دکتر امیر سرایینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور