نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار و تابستان 99
عنوان به فارسی: توسعه فارسی پرسشنامه هوش‌هیجانی گلمن در متقاضیان جراحی زیبایی مراجعه کننده به کلینیک زیبایی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 14 تا صفحه: 24      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هر سال هزاران نفر عمل جراحی زیبایی انجام می‌دهند و محبوبیت این نوع جراحی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. ممکن است هوش هیجانی در تقاضای عمل جراحی زیبایی نقش موثری داشته باشد. لذا هـدف از این مطالعه بررسی روایی و پایایی پرسشنامه هوش‌هیجانی گلمن در مراجعه کنندگان به کلینیک زیبایی است تا با بهبود این پرسشنامه متناسب با جامعه هدف، بتوان به ارتباط هوش‌هیجانی با تمایل به انجام عمل جراحی زیبایی پی برد. مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی - تحلیلی حاضر بر روی 700 نفر از متقاضیان جراحی زیبایی مراجعه کننده به مرکز درمانی حضرت فاطمه تهران در سال 1397 انجام شد. پس تکمیل پرسشنامه 33 سوالی هوش هیجانی گلمن توسط نمونه‌ها، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از تحلیل عامل تاییدی به روش حداقل مجذورات وزن‌دار قطری بررسی شد. برای انجام تجزیه ‌و ‌تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار R 3.6.3 و از بسته‌ Lavaan 0.6-5 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی قابل قبول نبود و 9 سوال، واریانس مؤلفه‌های هوش‌هیجانی را به شکل معنی‌دار تبیین نکرده بودند. با حذف آن 9 سوال، نیکویی برازش مدل بهبود پیدا کرد و پایایی کل پرسشنامه از 84/0 به 87/0 افزایش یافت. نتیجه‌گیـری: برخی از سوالات در تبیین واریانس مشترک مؤلفه‌ها نقش مؤثری نداشتند که یا باید اصلاح شوند و یا از پرسشنامه حذف شوند. استفاده از ابزار نامناسب می‌تواند نتایج گمراه کننده‌ای داشته باشد. لذا توصیه می‌شود از تعدیل‌یافته پرسشنامه هوش‌هیجانی گلمن که در جامعه مورد مطالعه هنجاریابی شده است، استفاده شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
هوش هیجانی، جراحی زیبایی، عمل زیبایی، هوش اجتماعی


نویسندگان این مقاله:
دکتر مسعود صالحینویسنده اصلی
دکتر فرهاد حافظینویسنده فرعی
علی شهرینویسنده فرعیalishahri1366@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور