نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار و تابستان 99
عنوان به فارسی: بررسی میزان موفقیت درمان جراحی سیگموئیدکتومی و Tapering مگاکولون در کودکان مبتلا به یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 25 تا صفحه: 31      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: درمان یبوست شامل تغییرات رژیم غذایی، استفاده از داروها، تنقیه از مقعد، روان درمانی، رفتار درمانی، و در نهایت جراحی می¬باشد. مطالعه حاضر میزان موفقیت درمان جراحی را در کودکان با یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی را بررسی می¬کند. مواد و روش‌ها: نمونه آماری شامل 16 بیمار (8 دختر و 8 پسر) از همه کودکانی که با یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی، به بیمارستان طالقانی مراجعه کردند بود، و تحت عمل جراحی میکتومی و کولکتومی قرار گرفتند. پژوهش از نوع آزمون و مدل¬سازی تحلیلی بود. داده¬ها وارد نرم افزار آماری 18 SPSS شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آنالیز رگرسیون چندگانه و آنالیز واریانس چند متغیره استفاده و سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در کل 16 بیمار وارد مطالعه شدند نیمی از بیماران دختر، نیمی از بیماران پسر با میانگین سنی 29/2 ± 96/3 سال بود. نتایج نشان داد در 13 بیمار (25/81 درصد)، بعد از عمل جراحی علایم کاملاً برطرف شد. در 14 بیمار (5/87 درصد)، میزان مصرف ملین کاهش یافت، در 1 بیمار (25/6 درصد)، نیاز به مصرف ملین کاملاً برطرف شد، در 1 بیمار (25/6 درصد)، میزان مصرف ملین، نسبت به قبل از عمل جراحی تغییری نیافت. در همه بیماران تعداد دفعات اجابت مزاج افزایش یافت. نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه نشان داد بین جنس، مدت ابتلا و سن بیمار کمتر از 5 سال و سن ابتلا کمتر از 5 سال و میزان موفقیت درمان جراحی رابطه معنی¬داری وجود داشت. نتیجه‌گیـری: به طور کلی نتایج نشان می¬دهد که درمان جراحی در یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی تعداد دفعات اجابت مزاج را افزایش می¬دهد و نیاز به مصرف ملین و عارضه Soiling را نیز بر طرف می¬نماید.


کلمات کلیدی به فارسی:
یبوست، سیگموئیدکتومی، مگاکولون، جراحی


نویسندگان این مقاله:
دکتر حلیم بردی طعنهنویسنده اصلی
سهیلا کلانترینویسنده فرعی
مریم چهره گشانویسنده فرعی
قربان محمد کوچکینویسنده فرعیm.kochaki@goums.ac.ir
دکتر محمد سبحانینویسنده فرعی
دکتر سمیه پقهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور