نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 86
عنوان به فارسی: معرفی یک مورد دررفتگی تحتانی مفصل شانه همراه با شکستگی توبروزیتی بزرگ هومروس

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 124 تا صفحه: 128      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: دررفتگی شانه یکی از دررفتگـی‌های شایع مفاصل بزرگ بدن است که اغلـب به شکل قـدامی است. دررفتگی تحتانی شانه نوع نادری است که کمتر گـزارش شده است، لذا آگاهی کافی از عـوارض و نتایج آن وجـود ندارد. مواد و روش‌ها: آقای 40 ساله متعاقب تصادفی رانندگی با وضعیت ابداکشـن شانه و اکستـرنال روتیشـن باز و همـراه با افـت فشار خـون و تنـدرنس شکـم به بیمارستـان آورده می‌شـود و در همـان ابتدا توسـط سرویس جـراحی تحـت عمـل لاپاروتـومی و خارج کـردن طحال‌ قرار می‌گیرد. در رادیوگرافی شانه وی دررفتگی تحتانی شانه همراه با شکستگـی توبروزیتی بزرگ هومروس (Luxatio Erecta) مشاهده می‌شود که همزمان با عمـل سرویس جراحی و در همـان بیهـوشی برای وی جا انـدازی شانه صورت می‌گیرد. اما قطـعه شکسته توبروزیتی هومروس به صـورت آناتومیـک جا انـدازی نمی‌شـود و به نظـر می‌آیـد داخل مفصل گیر کرده باشـد لذا بعد از بهبودی حال عمـومی بیمـار و در مـرحلة بعـدی، جا اندازی باز و فیکساسیـون داخلی قطـعه مذکور صورت می‌گیرد. نتیجه‌گیـری: بخاطر نادر بودن دررفتگی تحتانی شانه، هنوز نمی‌توان از نظر عـوارض و نتایج آن را با دررفتگی قـدامی شانه که بسیار شایع‌تر است مقایسه کرد. ولی به نظر می‌رسد ترومای شدیدتری باعـث این نوع دررفتگـی می‌شود و نیز جهـت جابجایی طوری است که نسوج بیشتری صدمه می‌بینند لذا با جا اندازی شانه شانس ریداکشن آناتومیک تـوبروزیتی بزرگ هـومروس کمتر بوده و نیاز به جراحی شاید بیشتر باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
دررفتگی تحتانی شانه، شکستگی توبروزیتی بزرگ هومـروس


نویسندگان این مقاله:
دكتـر بابك سياوشينویسنده اصلیSiavashi@Tums.ac.ir
دكتر محمدجـواد زهتابنویسنده فرعی
دكتر ميـرمصطفي ساداتنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور