نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 95
عنوان به فارسی: تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل رگرسیون کاکس

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 62 تا صفحه: 76      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع ترین سرطان زنان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان بعد از سرطان ریه است. مدل بقا، رابطه¬ای رگرسیونی است که مشخص می¬کند چه عواملی در طول عمر یک بیمار مبتلا به یک نوع بیماری خاص، تأثیر می¬گذارند. مدل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان را به عنوان یکی از معیارهای اصلی کنترل سرطان و اندازه¬گیری تأثیر درمان می¬توان پذیرفت، به طوری که میـزان بقاء شاخص مهمی جهت ارزیابی اثربخشی تشخیص روش درمـانی و میزان تأثیر روش¬های درمان سرطان پستان است. هدف این مطالعه، برآورد بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس مراجعه¬کنندگان به بیمارستان بعثت تهران، با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه طولی 499 بیمار با تشخیص سرطان پستان، که طی سال¬های 1389 الی1394پس از عمل جراحی، تحت درمان¬های کمکی از قبیل هورمون درمانی، شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار گرفته بودند، بررسی شد و مشخصات بالینی، درمانی و وضعیت بقای آنان بر اساس نمودار کاپلان مایر و مدل مخاطرات کاکس ثبت و بررسی گردید. یافته‌ها: میانگین (± انحراف معیار) سنی بیماران3/50 (± 1/11) سال بود. شایع¬ترین نوع بدخیمی کارسینوم مجاری با 88 درصد موارد و 18 درصد بیماران در مرحله III بیماری مراجعه کرده بودند. بقای 1، 2 و 5 ساله کل بیماران به ترتیب برابر 87، 63 و 50 درصد بوده است. تجزیه و تحلیل¬های آماری نشان داد که سن، اندازه تومور، وجود متاستاز در زمان تشخیص و هورمون درمانی که به وضعیت رسپتوری وابسته است، رابطه معنی¬داری با مخاطره مرگ این بیماران دارد. لذا مدل بقاء رگرسیون کاکس در این مطالعه، بر اساس این متغیرها پیشنهاد و تحلیل بقای بیماران بر این اساس انجام شد. نتیجه‌گیـری: احتمال بقاء با افزایش سن کاهش می¬یابد. این کاهش برای گروه سنی بالاتر از 75 سال (کاهش 55%) قابل ملاحظه است. این پژوهش نشان می¬دهد که خطر مرگ در بیمارانی که تحت هورمون درمانی قرار گرفته¬اند، بسیار کمتر از بیمارانی است که هورمون استروژن دریافت نکرده¬اند، زیرا بیمارانی که هورمون درمانی شدند، دارای گیرنده استروژن و پروژسترون مثبت بوده¬اند که پیش آگهی مناسبی برای این بیماری است. همچنین اگر بیماران در مراحل ابتدایی بیماری و بدون غدد لنفاوی درگیر، شناسایی شوند و درمان مناسب دریافت کنند، طول عمر بیشتری خواهند داشت. لذا آموزش به خانم¬ها در جهت شناسایی سرطان پستان در مراحل اولیه، باید با جدیت بیشتری توسط مراکز بهداشتی دنبال شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
میزان بقاء، سرطان پستان، مدل رگرسیون کاکس


نویسندگان این مقاله:
دکتر کریم آتشگرنویسنده اصلی
دکتر سید هادی مولانانویسنده فرعی
دکتر اکبر بیگلریاننویسنده فرعی
آیه شیخ علیاننویسنده فرعیayeh.sheikhaliyan@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور