نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 95
Article title: Gluteus Maximusmyocutaneous Island Flap for Repairing of Sacral Decubitus Ulcers

Article PDF File:
Page From: 20 To: 26      

Article abstract:
Introduction & Objective: Many procedures have been proposed for the treatment of pressure sores and a gluteus maximusmyocutaneous island flap are most commonly used in the treatment of ischial pressure sores. This study conducted to describe the use of muscle Gluteus maximus as a gluteus maximusmyocutaneous island flap in the closure of sacral decubitus ulcers. Materials & Methods: This study was performed for six patients, in 2015. Average wound size was 7×7 cm, in sacral region. The patients were under general anesthesia and the defect was reconstructed by a gluteus maximusmyocutaneous island flap and the donor site be closed primarily and without complication. Results: In the gluteus maximusmyocutaneous island flap is no limited mobility and the need for skin graft on the secondary defect. Also, the donor site can usually be closed primarily without any difficulty. Conclusions: The gluteus maximusmyocutaneous island flap is a useful, safe and versatile flap for the repair of sacral decubitus ulcers.

Article KeyWords:
Island Flap, Sacral Sore, Gluteus Maximusmyocutaneous

Article Authors:
دکتر صدراله معتمدFirst Author
دکتر حمید رضا علیزاده اطاقورOther Authordrhralizade@yahoo.com
دکتر محمد رضا ترحمیOther Author
دکتر امیر مولاییOther Author
الهه روحی رحیم بگلوOther Author
دکتر گلاویژ قصیریOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور