نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 94
Article title: Gynecomastia

Article PDF File:
Page From: 1 To: 14      

Article abstract:
Gynecomastia is characterized by the enlargement of male breast, due to glandular proliferation and fat deposition. Gynecomastia is a common condition which occurs in three different age groups: adolescents, adults and old people. In this review the pathogenesis, etiology, evaluation and treatment of this condition will be discussed. A hormonal imbalance between estrogen and androgen is the key cause of the gynecomastia occurrence. Physiologic factors, Endocrine dysfunction, endocrine tumors, non endocrine disorders, drug usage and idiopathic causes are among the etiologic factors of gynecomastia. In the clinical evaluation, a thorough etiologic investigation should be considered. Therapeutic options for gynecomastia can be listed as: weight loss, reassurance, medical treatment with Tamoxifen, and surgery. Liposuction and mammary, adenectomy as a combined surgery, gives the best result for long standing gynecomastia.

Article KeyWords:
Gynecomastia, Surgery, Liposuction

Article Authors:
دکتر عبدالحمید شریفیانFirst Authorhmdsharif@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور