نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 95
Article title: A Prevalence Rate and Prognostic Contributing Factors of Non-Melanoma Scalp Cancer due to Childhood Radiotherapy in Subjects Attending to Hazrat-e-Fatemeh Hospital between 2010 and 2015

Article PDF File:
Page From: 46 To: 52      

Article abstract:
Introduction & Objective: Skin cancers are the most important types of malignancies. Identify of the risk factors can play a role in reducing the incidence of non melanoma cancer. This study was performed to determine the prevalence rate and contributing factors of prognosis in non-melanoma scalp cancer due to childhood radiotherapy in subjects attending to Hazrat-e-Fatemeh Hospital. Materials & Methods: In this observational study that was performed as a cross-sectional comparative survey, 62 consecutive patients with non-melanoma scalp cancer due to childhood radiotherapy attending to Hazrat-e-Fatemeh Hospital between 2010 and 2015 were enrolled and the prevalence rate and prognostic contributing factors (including metastasis, recurrence, and mortality) for it were determined among them. Results: The findings revealed that bad prognosis was present in 48 patients (77.4%). Higher age, male gender, negative family history, and presence of tumor with size larger than 2 centimeter were related to bad prognosis (P < 0.05). Conclusions: According to the obtained results, it may be concluded that more than three-forth of subjects with non-melanoma scalp cancer due to childhood radiotherapy would have bad prognosis which is a multidimensional entity.

Article KeyWords:
Non-melanoma Scalp Cancer, Childhood Radiotherapy, Prognosis

Article Authors:
دکتر امیراسدالله خواجه رحیمیFirst Author
دکتر بابک نیکومرامOther Author
دکتر بهنوش جدیدیOther Author
دکتر حسین اکبریOther Authorhakbari1339@Yahoo.com
دکتر محمدجواد فاطمیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور