نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 95
Article title: A Case Report of Foreign Body Ingestion

Article PDF File:
Page From: 88 To: 94      

Article abstract:
Foreign body ingestion can be deliberate or accidental and mostly defecated with no complication in gastrointestinal tract. Some of them can injury the gastrointestinal tract. Patient is a 30 years old man known case of psychologic disorder that was referred with abdominal pain without other symptoms in gastrointestinal tract 3 days after ingestion of a lot of nails and screw nails. After first evaluations surgery was done and all of foreign bodies removed.

Article KeyWords:
Foreign body, Nailingestion, Laparatomy

Article Authors:
دکتر امین رضازادهFirst Authoraminrezazadeh50@yahoo.com
دکتر ایرج فیضیOther Author
دکتر سیامک موسی زادهOther Author
فرزاد نوریOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور