نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 95
Article title: Prognostic Significance of Mutant P-53 & MIB-1 Level upon the Outcome of Patients Underwent Operation for Various Pituitary Adenomas

Article PDF File:
Page From: 20 To: 30      

Article abstract:
Introduction & objective: The third common primary intracranial tumors are pituitary adenomas. Atypical pituitary tumors are characterized by MIB-1>3% & significant P53 nuclear staining. The aim of this study is to evaluate the relationship of the mutant P-53 & MIB-1 level with the outcome of these tumors. Materials & Methods: This Cohort study is conducted in both retrospective & prospective phases from April 2013 to October 2015, 83 patients were enrolled, and inclusion criteria were presence of radiological, clinical or endocrinologic evidence of functional or non-functional pituitary adenomas. Besides, all the patients underwent surgery, whether trans-sphenoidal or trans-cranial, for evacuation of adenomas. Follow-up radiologic and clinical evaluation were done 6 weeks, 6months, and one year after the surgery in all the cases. Results: The non-functional tumors were significantly more aggressive (82.2% versus 55.3% in functional adenomas) (P=0.008). No significant relationship was found between outcome MIB-1 & P53 levels (P=0.49, P=0.834 respectively). On the other hand, invasiveness was significantly related to outcome (39 patients (84.7%) with unaccepted outcome and 19 (51.3%) cases with accepted outcome were invasive, P=0.001). Conclusions: Among invasiveness & MIB-1 & P-53 level, the role reliable prognostic factors for anticipating the outcome seems to be invasiveness and the other factors can be just assumed as confounder factors.

Article KeyWords:
Pituitary Adenoma, MIB-1, P-53

Article Authors:
دکتر محمد شیرانی بیدآبادیFirst Author
دکتر عباس امیرجمشیدیOther Authorabamirjamshidi@Yahoo.com
دکتر کوروش کریمی یارندیOther Author
دکتر هدیه مرادی تبریزOther Author
دکتر سیدمحمد حسینیOther Author
دکتر سیدشهاب قاضی میرسعیدOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور