نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 95
Article title: Ethical Consideration Related to Patients with Refractory Disease

Article PDF File:
Page From: 97 To: 102      

Article abstract:
Refractory diseases are associated with certain legal aspects due to the nature of the disease and their incurability, which should be considered comprehensively. In some case, patient encounter a costly, painful, long lasting and aggressive death process which bring them tremendous suffering and distress. In fact, the proper treatment should be centered on ethical issues. In this paper, we attempt to investigate these kind of ethical consideration related to the patient and their families’ rights, including high quality care at the end of life, meeting the patients’ need and expectations, helping the patients to strengthen their relations, respecting their culture, medical wills and euthanasia.

Article KeyWords:
Ethics, Relation, Refractory Patients

Article Authors:
دکتر حسن جلائی خوFirst Author
دکتر منوچهر کیهانیOther Author
فرشته شگرفOther Authorfereshteh_shegarf@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور