نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 96
Article title: Facial Nerve Palsy: Part I: Review of Eye Symptoms and its Treatment

Article PDF File:
Page From: 1 To: 15      

Article abstract:
Facial nerve palsy affects individuals of all ages, races, and sexes. Psychological and functional implications of the paralysis present a devastating management problem to those afflicted. Facial paralysis following trauma, surgery or due to idiopathic (unknown), eye health at risk. The most devastating sequelae of facial nerve paralysis is the loss of eyelid function. The inability to blink and protect the globe can lead to exposure keratitis, corneal abrasion and even the loss of vision. For this reason, treatment of eye complications for facial paralysis is of major importance. Various methods such as medical treatments (botulinum toxin) or surgical (internal or external weights on the upper eyelid or tarsorraphy) are used. So careful planning and long-term it is necessary to revive the eyelids and face. In this study reviews the various eye problems and the way we treat it.

Article KeyWords:
Facial, Nerve Palsy, Eye Symptoms

Article Authors:
دکتر محمدجواد فاطمیFirst Authormjfatemi41@gmail.com
دکتر سیدابوالحسن امامیOther Author
دکتر حسین اکبریOther Author
دکتر عباس کاظمی آشتیانیOther Author
دکتر محمدرضا آخوندی نسبOther Author
دکتر سیامک فرخ فرقانیOther Author
دکتر یوسف شفائیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور