نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 94
Article title: Evaluation of Reductive Mammoplasty by Plication Fixation with Inferior Pedicle Mammoplasty at Khordad 15th Hospital

Article PDF File:
Page From: 45 To: 53      

Article abstract:
Introduction & Objective: Reductive mammoplasty is one of the most common operations in plastic surgery and inferior pedicle is one of most common techniques. Bottoming out is considered as a long term sequel. Introduced solutions have had satisfactory results. This study wants to present Plication fixation (Pf) as a new technique for minimizing bottoming out. Materials & Methods: 66 patients who were candidates for inferior pedicle reduction mammoplasty were categorized randomly into simple reduction mammoplasty (as inferior pedicle) and inferior pedicle reduction mammoplasty with plication fixation, and underwent appropriate operation. Parameters like operation time, reduced tissue weight, nipple sense, and frequency of bottoming out, were recorded and analyzed. Results: In group 2 (Pf) pedicle lengths was 10±2.2 cm. Asymmetry reduced from 5 to1. Seruma was seen in a patient. In the first group bottoming out was significantly more than in the second group (Pf). Conclusions: Pedicle has vital role in inferior pedicle reduction mammoplasty as far as blood supply and sensibility is concerned. One of its potential complications is bottoming out, as Plication fixation can reduce it significantly. So it seems that placation fixation with little complications, can lead to more long term results in inferior pedicle reduction mammoplasty.

Article KeyWords:
Reduction Mammoplasty, Inferior Pedicle, Plication

Article Authors:
دکتر سید اسماعیل حسن پورFirst Author
دکتر عبدالرضا روئین تنOther AuthorRouienTan@gmail.com
دکتر حجت مولائی گورچین قلعهOther Author
حمید روئین تنOther Author
دکتر فاطمه فرج زاده واجاریOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور