نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 94
Article title: A Case Report of Secondary Torsion of Appendix with Mucinous Cystadenoma

Article PDF File:
Page From: 73 To: 77      

Article abstract:
Mucinous neoplasms of the appendix are a heterogeneous group of neoplasms and most of these tumors are asymptomatic. Mucinous cystadenoma of the appendix is a rare important disease which may be misdiagnosed as an ovarian cyst. Torsion of the appendix is a rare disorder which causes abdominal symptoms indistinguishable from acute appendicitis. Primary and secondary torsion are recongnized in the appendiceal torsion. Secondary torsion is caused by appendiceal abnormality, such as tumors and, is very rare. We report the case of a 61-years old female having secondary torsion of the appendix with mucinous cystadenoma. This case was presented with the acute abdominal pain which was compatible with symptoms of acute appendicitis, where histopathology revealed mucinous cyctadenoma.

Article KeyWords:
Torsion, Cystadenoma Mucinous, Pseudomyxoma

Article Authors:
دکتر امین رضا زادهFirst Authoraminrezazadeh50@yahoo.com
دکتر یوسف شفاییOther Author
دکتر ایرج فیضیOther Author
سیما پور ربیعیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور