نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 95
Article title: Reviewing and Analyzing Breast Cancer Survival Models

Article PDF File:
Page From: 26 To: 40      

Article abstract:
Introduction & Objective: Survival analysis using statistical methods is known as the main method that is used by medical researchers to determine prognosis indicators. The objective is to identify and analyze different models of breast cancer survival introduced in literature. Materials & Methods: In this study, a variety of models introduced in literature from 1984 to 2016 is considered. Furthermore the survival rates of studied patients addressed by different sources are investigated in this research. This investigation considers 40 breast cancer models by analyzing more than 70 scientific references. This research includes analysis of parametric, semi-parametric and nonparametric survival model types introduced for breast cancer patients. Results: This comprehensive review of 40 different models of breast cancer survival addresses that the most important factors of the survival are age, lymph node and its number, the disease stage, malignity grade, tumor size and hormone therapy (where it depends on the status of estrogen and progesterone receptors). This comprehensive study addresses that impacts of survival analysis methods on treatment protocols have not been reported by researchers. Conclusions: This comprehensive research indicates that the literature is not capable of providing the opportunity for one to select a comprehensive model among the models introduced by researchers. This research addresses that Cox approach is referred to as the best model approached by researchers to analyze breast cancer survival.

Article KeyWords:
Survival Analysis, Parametric Models, Breast Cancer

Article Authors:
دکتر کریم آتشگرFirst Author
آیه شیخ علیانOther Authorayeh.sheikhaliyan@gmail.com
دکتر اکبر بیگلریانOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور