نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 94
Article title: A Case Report of Chilaiditi's Syndrome Diagnosis during a Cholecystectomy Laparascopic Surgery

Article PDF File:
Page From: 69 To: 73      

Article abstract:
Interposition of the colon between the Liver and diaphragm has been called chilaiditi syndrome. Usually the condition is asymptomatic in adults, but symptoms are evident in children and include vomiting, abdominal pain, anorexia, constipation, aerophagia. In examination, clinical sings were, abdominal distention and absence of liver dullness. In this article a 39-year old woman with cholelithiasis has been introduced that has undergone cholecystectomy Laparascopic surgery. During the surgery, the interposition of portion of the transvers colone between diaphragm and Liver was observed. The main goal of this report is the importance and value of laparascopic method in the diagnosis of chilaiditi syndrome.

Article KeyWords:
Cholecystitis, Chilaiditi's Syndrome, Laparascopic Cholecystectomy

Article Authors:
دکتر سراج مهاجریFirst AuthorMohajeriseraj@yahoo.com
دکتر رامین گسیلیOther Author
دکتر امید مصفائی رادOther Author
دکتر نسترن خوشنویسOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور